Orthopedagogische Begeleiding in deeltijds dagonderwijs

Graduaat

Locatie: Antwerpen -Campus Sanderus
 • Je wil jouw studie combineren met werk en/of gezin
 • Jij ziet de krachten en mogelijkheden van ieder individu.
 • Je werkt met kwetsbare doelgroepen: personen met een beperking, in armoede, ouderen, vluchtelingen/migranten, kinderen en jongeren en hun gezinnen.
 • Je beschouwt iedereen als evenwaardig, met recht op een zinvolle plaats in de samenleving.
 • Je ondersteunt mensen in hun dagelijks leven. 
 • Als orthopedagogisch begeleider ondersteun je mensen, in groep of individueel, in verschillende levensdomeinen.
 • De noden en vragen van het individu en zijn context staan centraal, jij probeert steeds perspectief te bieden en de levenskwaliteit te verhogen.
 • Je wordt opgeleid tot een professioneel hulpverlener. 
 • Je start met beide voeten in de praktijk, ondersteund door de nodige kenniskaders (orthopedagogie, psychologie, recht). 
 • We trainen je professionele vaardigheden (communicatie, samenwerken, begeleiden). 
 • Doorheen de opleiding leer je naar jezelf en je eigen gedrag kijken. Als orthopedagogisch begeleider ben jijzelf immers het belangrijkste instrument om anderen de nodige steun te bieden.
Scroll naar beneden voor meer info
Marianne Vervliet
Opleidingscoördinator
Elien Van den Bruel | Lies Van Oevelen
Studie- en studentenbegeleiders

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Werkplekleren
 • Persoonlijke begeleiding
 • Fase 1

  Fase 1

  Doorheen de hele opleiding sta je telkens met je twee voeten in de praktijk. Hiermee wordt al gestart vanaf dag één. 
  In het eerste semester maak je kennis met het beroep van de orthopedagogisch begeleider en met het werkveld, door een onderdompeling via verschillende workshops en kennismaking met verschillende doelgroepen. Daarnaast sta je ook stil bij jezelf als toekomstig orthopedagogisch begeleider aan de hand van verschillende tools om aan (zelf)reflectie te doen.  Vanuit thema’s in de orthopedagogie en de psychologie, verwerf je de nodige basisinzichten omtrent de ondersteuning van kwetsbare personen en groepen en leer je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze omgaan met informatie en eigen observaties. Vanaf de tweede helft van het eerste semester ga je zelfstandig aan de slag in het werkveld met een doelgroep naar keuze. 

  In je eerste jaar zal je elke maandag (tussen 8u30 en 17u30, afhankelijk van jouw uurrooster) verwacht worden op campus om praktijkgericht les te volgen. In het eerste semester worden er bijkomend vaste momenten ingepland in functie van de verkenning van het werkveld en de driedaagse. Vanaf het tweede semester en doorheen de rest van je opleiding kan je samen met je werkplek en rekening houdend met de vereisten van de opleiding een werkbaar uurrooster samenstellen. 

 • Fase 2

  Fase 2

  In fase 2 scherp je de basisvaardigheden verder aan: je leert gesprekstechnieken specifiek voor de individuele begeleiding, en je leert werken in en met groepen en in teams en organisaties. Je oefent deze vaardigheden continu op de eigen werkplek en ontwikkelt zo ook je kompas voor ethisch en deontologisch handelen. Je wordt hierbij verder ondersteund door meer gespecialiseerde kennis over orthopedagogische doelgroepen, recht en actuele methodieken en vaardigheden voor een gepast begeleidingsaanbod dat rekening houdt met een superdiverse samenleving.  

  Doorheen het tweede en derde jaar zal je op 1 dag doorheen de week verwacht worden op de campus. Je werkplekleren kan je zelfstandig inplannen.  

 • Werkplekleren

  Werkplekleren

  Je begint in fase 1 met een onderdompeling in het werkveld aan de hand van workshops, participatieve bezoeken, gastsprekers, … Nadien ga je met je klasgroep op een driedaagse, waarin je jezelf beter leert kennen als persoon en als orthopedagogisch begeleider. Daarna ga je onmiddellijk zelfstandig aan de slag in het werkveld, met een doelgroep naar keuze. Je takenpakket wordt doorheen de opleiding telkens meer uitgediept en verruimd. Als sluitstuk van de opleiding ga je op je werkplek aan de slag met een concreet vraagstuk, een concreet project, waarop jij een werkbaar antwoord zoekt.

  Samen met de opleiding ga je op zoek naar een werkplek om jouw werkplekleren te volbrengen. Jij zal zelf samen met je werkplek en rekening houdend met de vereisten van de opleiding een werkbaar schema kunnen opstellen. 

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Samen studeer je beter. Je krijgt individuele begeleiding van een studieloopbaancoach. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen over je studietraject, studievaardigheden, je welzijn als student ... (Leren) studeren is een uitdaging, maar via studievaardigheidstrainingen leren we jou de knepen van het vak.

  Meer weten? Contacteer ssbortho.antwerpen@thomasmore.be 

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  Leren op de werkplek

  • Exploratie van het werkveld
  • Wie ben ik als orthopedagogisch begeleider? 

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Correct omgaan met informatie
  • Basishouding en visie voor orthopedagogische begeleiding 

  Kenniskaders

  • Orthopedagogie

  Semester 2

  Leren op de werkplek

  • Kennismaking met mijn werkplek

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Observeren en rapporteren
  • Systemen en netwerken
  • Kinderen en jongeren
 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  Leren op de werkplek

  • Verdieping

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Omgaan met diversiteit
  • Werken in en met groepen
  • Communicatieve vaardigheden
  • Werken met een ondersteuningsplan

  Kenniskaders

  • Psychologie voor orthopedagogisch begeleiders

  Semester 2

  Leren op de werkplek

  • Verdieping

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Toegepaste gespreksvaardigheden
  • Werken met actuele begeleidingskaders
  • Personen met een beperking

  Kenniskaders

  • Levenslooppsychologie
 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  Leren op de werkplek

  • Integratie

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Personen met ontwikkelings- en leermoeilijkheden
  • Ethisch en deontologisch handelen
  • Werken in team en organisatie
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid

  Kenniskaders

  • Recht voor welzijnswerkers

  Semester 2

  Leren op de werkplek

  • Integratie

  Mijn rol als orthopedagogisch begeleider

  • Orthopedagogische doelgroepen: verbreding
  • Zelfzorg en zorg voor anderen
  • Keuze-opleidingsonderdeel 

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
40%
werkplekleren
2 jaar
voltijds traject
3 jaar
deeltijds traject

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Als orthopedagogisch begeleider kan je aan de slag:

  • in de jeugdhulp en het jeugdwerk
  • in het ondersteunen van personen met een beperking
  • in de ouderenzorg
  • in de (geestelijke) gezondheidszorg
  • in de drughulpverlening
 • Verder studeren

  Verder studeren

  Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een verkort traject een bachelordiploma Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste Psychologie behalen. Of je volgt een tweede graduaatsopleiding zoals Maatschappelijk Werk.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Ervaringen van studenten

"Ik ben met gemengde gevoelens aan de opleiding begonnen. Enerzijds keek ik er enorm naar uit, maar anderzijds stelde ik me de vraag of het me wel zou lukken. […] Door het volgen van de opleiding ben ik vooral als persoon gegroeid en is mijn zelfvertrouwen toegenomen."

"Ik heb me ingeschreven in de graduaatsopleiding met het oog om binnen mijn job verder te kunnen doorgroeien. De opleiding volgen in combinatie met betaald werk, was zeker geen gemakkelijke combinatie in het begin. Maar ik heb nooit spijt gehad dat ik opnieuw ben gaan studeren.” 

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u