Orthopedagogie in dagonderwijs*

Graduaat (HBO5)

Locatie: Lier -
 • Jij ziet de krachten en mogelijkheden van ieder individu.
 • Je werkt met kwetsbare doelgroepen: personen met een beperking, in armoede, ouderen, vluchtelingen/migranten, kinderen en jongeren en hun gezinnen.
 • Je beschouwt iedereen als evenwaardig, met recht op een zinvolle plaats in de samenleving.
 • Je ondersteunt mensen in hun dagelijks leven. 
 • Als opvoeder-begeleider ondersteun je mensen, in groep of individueel, in verschillende levensdomeinen.
 • De noden en vragen van het individu en zijn context staan centraal, jij probeert steeds perspectief te bieden en de levenskwaliteit te verhogen.
 • Je wordt opgeleid tot een professioneel hulpverlener. 
 • Je start met beide voeten in de praktijk, ondersteund door de nodige kenniskaders (orthopedagogie, psychologie, recht). 
 • We trainen je professionele vaardigheden (communicatie, samenwerken, begeleiden). 
 • Doorheen de opleiding leer je naar jezelf en je eigen gedrag kijken. Als opvoeder-begeleider ben jijzelf immers het belangrijkste instrument om anderen de nodige steun te bieden.

Zin om verder te studeren? Deze opleiding biedt je de perfecte voorbereiding op een professionele bachelor in het sociaal-agogisch werkveld.

*De omvorming van deze opleiding naar Orthopedagogisch Begeleider loopt momenteel. We zijn in afwachting van de goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Scroll naar beneden voor meer info
Bie Ceuppens
Opleidingscoördinator
Maarten Janssens
Coördinator werkplekleren
Zorgcoördinatie

Opbouw

 • Opbouw
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Werkplekleren
 • Opbouw

  Opbouw

  De opleiding biedt een brede algemene basis op het vlak van orthopedagogische inzichten. Daarnaast staan een aantal methodevakken garant voor jouw groei naar professionalisme in het werken met mensen. Door projectwerk, groepswerk, gastcolleges en bezoeken aan het werkveld zorgen we ervoor dat de theoretische kennis wordt omgezet naar praktische kunde. Kortom, een nauwe band tussen de theorie en praktijk!

 • Fase 1

  Fase 1

  Tijdens het eerste jaar van de opleiding laten we jou kennismaken met verschillende doelgroepen. We verdiepen ons in personen in bijzondere leefsituaties, personen met een beperking en kinderen, jongeren en gezinnen uit balans. We leren je vaardigheden en inzichten aan (communicatieve, reflectieve, groepsdynamische, creatieve, agogische, … vaardigheden) waar je dan mee aan de slag kan gaan in de praktijk tijdens het werkplekleren. Met deze basis zet je je eerste bewuste stappen in het werkveld!

 • Fase 2

  Fase 2

  In het tweede jaar van de opleiding verruimen we onze blik en staat het bouwen van bruggen centraal. Je leert hoe je in team kan samenwerken, hoe je een netwerk rond en met cliënten uitbouwt, je leert contextueel handelen, we staan stil bij diversiteit, … 

  We hebben ook bijzondere aandacht voor nieuwe tendensen in het werkveld en de ruimere maatschappelijke context. Ook verdiepen we ons in een aantal facetten die bijdragen tot de verdere professionalisering van jouw beroep (deontologie, recht,…) zodat je na twee jaar klaar bent om - met een stevige basis -  je steentje bij te dragen in de zorgsector! 

 • Werkplekleren

  Werkplekleren

  Leren door te doen en al doende leren! We geloven in de kracht van praktijkervaring, dus maak je van bij de start van de opleiding kennis met het werkveld en loop je stage. Jij kiest zelf de doelgroep die je voorkeur wegdraagt en leert al doende het beroep. Vanuit de opleiding ondersteunen we jou in deze ontdekkingstocht met feedbackgesprekken, supervisies, bezoeken aan jouw stageplaats, … . 
  Tijdens de supervisiemomenten leren we reflecteren op het beroep van opvoeder / begeleider en anderzijds staan we uitgebreid stil bij jezelf als opvoeder / begeleider in het werkveld. We besteden aandacht aan jouw sterke kanten, maar ook aan jouw werkpunten. We geloven erin dat iedereen daar beter van wordt: de cliënt, maar vooral jijzelf als professionele hulpverlener!

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Begeleiden van personen in bijzondere leefsituaties
  • Groepsdynamisch handelen
  • Levenslooppsychologie
  • Creatief-agogische vaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden 1
  • Mijn identiteit als opvoeder / begeleider
  • Werkplekleren 1

  Semester 2

  • Begeleiden van personen met een beperking 
  • Begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
  • Visie op begeleiden
  • Algemene psychologie
  • Communicatieve vaardigheden 2
  • Observeren en rapporteren
  • Werkplekleren 2

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Ethisch deontologisch handelen
  • Diversiteit aan doelgroepen (ASS, GES+, ADHD, …)
  • Begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • Systemisch denken en handelen
  • Omgaan met diversiteit
  • Werken in team en organisatie
  • Werkplekleren 3    

  Semester 2

  • Brein en gedrag
  • Mens en maatschappij
  • Werken met netwerken
  • Actuele methodieken en tendensen
  • Recht voor welzijnswerkers
  • Werkplekleren 4

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
60
eerstejaars
2
dagen les per week
3
dagen stage per week

Waarom kiezen voor Orthopedagogie in dagonderwijs*?

Praktijkgerichte opleiding

Van bij de start van de opleiding loop je stage. Tijdens de lessen bieden we je theoretische achtergronden aan en ga je aan de slag met zinvolle, praktijkgerichte opdrachten. Theoretische lessen worden afgewisseld met studiebezoeken, projectwerk, workshops enz.

Student centraal!

Het leerproces van elke student binnen de opleiding is uniek en wordt dan ook persoonlijk benaderd. Jij als student en jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal.

Dit ben ik!

Een opvoeder leert zijn cliënten maar vooral zichzelf kennen. Ieder mens is anders, elke cliënt is uniek en elke opvoeder heeft een andere begeleidingsstijl. We leren jou kritisch kijken naar cliënten, de welzijnssector én naar jezelf. 

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Met een graduaatsdiploma orthopedagogie kan je aan de slag in diverse jobs in verschillende domeinen van de welzijnssector: gehandicaptenzorg, integrale jeugdhulp, algemeen welzijnswerk, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, ...
  Deze jobs kunnen zowel ambulant, mobiel, residentieel of semiresidentieel georganiseerd zijn. Misschien ben je al aan de slag in de welzijnssector en wil je je verder professionaliseren of specialiseren? Met dit diploma kan je je verder vervolmaken!
  Je kan tewerkgesteld worden in: 

  • dagcentra
  • woon- en leefbegeleiding
  • opvangcentra
  •  onthaal-, oriëntatie- en observatiediensten
  • straathoekwerk
  • gemeenschapsinstellingen
  • hulpverlening aan mensen met een verslaving
 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede graduaat 

  • Maatschappelijk werk

  Bachelor

  • Sociaal werk
  • Toegepaste psychologie
  • Orthopedagogie

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u