Maatschappelijk Werk in avondonderwijs

Werktraject van de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk

Locatie: Geel - Campus Geel

Kies voor een job met het hart (voor mensen) op de juiste plaats

 • Jij bent sociaal geëngageerd en werkt graag met mensen.
 • Je vindt het fijn om mensen te helpen.  
 • Je bent een goede luisteraar en boezemt snel vertrouwen in.  
 • Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen
 • Je leert het welzijnswerk en de maatschappelijke sector kennen.  
 • Je krijgt een basis in sociologie, recht, psychologie en ethiek.  
 • Je ontwikkelt nuttige skills zoals gesprekstechnieken en werken in team
 • Dankzij verschillende stages doe je heel wat praktijkervaring op.
 • Tijdens deze studie word je opgeleid tot een professionele hulpverlener.  
 • Deze avondopleiding duurt drie jaar. Je volgt les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdagvoormiddag. 
 • Zin om verder te studeren? Behaal via een verkort traject je bachelor Sociaal Werk of Toegepaste Psychologie, of een tweede graduaatsopleiding zoals Orthopedagogische Begeleiding of HR-Support

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Feel your
next level
Scroll naar beneden voor meer info
Lize_Vandereycken
Lize Vandereycken
Opleidings- en werkplekcoördinator
Voor al je vragen over de opleiding en het werkplekleren
Ine Van Kerckhoven
Ine Van Kerckhoven
Studietrajectbegeleider - zorgcoördinator
Voor al je vragen over je studietraject, vrijstellingen en studeren op maat.

Troeven

image.alt

Volop in de praktijk

We werken zeer nauw samen met het werkveld. Dit vertaalt zich in bezoeken aan allerlei organisaties, gastsprekers, het opvolgen van actuele tendensen en het samenwerken met vrijwilligers. Zo verken je verschillende soorten problematieken en doelgroepen.

image.alt

Je bent sociaal geëngageerd

Je hebt een luisterend oor en sterke schouders. Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen. Voor allerlei persoonlijke, relationele of maatschappelijke noden en conflicten, zie jij een uitweg. Zo breng je orde in de chaos en licht in de duisternis.

image.alt

Je begeleidt kwetsbare mensen naar een zelfzekere toekomst

Als maatschappelijk werker staat je deur wagenwijd open voor kwetsbare mensen die in moeilijke papieren zitten. Je schuift samen met hen aan tafel, luistert naar hun noden en zoekt naar oplossingen zodat ze zelfverzekerd een stabiele toekomst kunnen uitbouwen. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Fase 1 | Je leert het welzijnswerk en de sector kennen. Daarnaast verwerf je verschillende vaardigheden en verdiep je je gesprekstechnieken. Je wordt vertrouwd met de competenties en de uitdagingen waar maatschappelijk werkers voor staan. 
  • Fase 2 | Via het werkplekleren zet je de eerste stappen in de praktijk. Je verdiept je kennis van de samenleving en de verschillende takken van juridische hulpverlening. Verder komen ook begeleidingsmethodieken aan bod. 
  • Fase 3 | Je oefent begeleidingsmethodieken en maakt toepassingen op concrete casussen. Op de werkplek krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en werk je een praktijkproject uit. Je zet je capaciteiten in de verf met een geïntegreerd portfolio.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Semester123456
  INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN
  Sociale kaart i 3
  Maatschappelijk werker als beroep i 4
  Maatschappelijk werk in de actieve welvaartstaat i 3
  Inleiding tot het recht i 3
  Sociologie i 3
  Sociale bijstand in de praktijk i 3
  Arbeidsrechtelijke hulpverlening i 3
  Straf- en jeugdbeschermingsrecht i 3
  SOCIAAL-AGOGISCHE VAARDIGHEDEN
  Thema's van de psychologie i 3
  Basisgesprekstechnieken i 4
  Werken in team i 3
  Agogiek i 3
  Basismethodiek i 5
  Semester123456
  Omgaan met diversiteit i 3
  Psychosociale hulpverlening i 3
  Toepassingen sociale zekerheid i 3
  Casuïstiek i 6
  PROFESSIONEEL HANDELEN
  Taal- en schrijfvaardigheden i 4
  Filosofische methode i 3
  Systeemgericht werken i 3
  Structuurgericht werken i 3
  Werken in een organisatie i 3
  WERKPLEKLEREN
  WPL1: Kennismaking met de sector i 3 3
  WPL2: Initiatie op de werkplek i 10
  WPL3: Maatschappelijk werk in de praktijk 1 en 2 i 9 9
  WPL4: Startende professional i 12
  Semester123456
  INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN
  Sociale kaart i 3
  Maatschappelijk werker als beroep i 4
  Maatschappelijk werk in de actieve welvaartstaat i 3
  Inleiding tot het recht i 3
  Sociologie i 3
  Sociale bijstand in de praktijk i 3
  Arbeidsrechtelijke hulpverlening i 3
  Straf- en jeugdbeschermingsrecht i 3
  SOCIAAL-AGOGISCHE VAARDIGHEDEN
  Thema's van de psychologie i 3
  Basisgesprekstechnieken i 4
  Werken in team i 3
  Agogiek i 3
  Basismethodiek i 5
  Omgaan met diversiteit i 3
  Psychosociale hulpverlening i 3
  Toepassingen sociale zekerheid i 3
  Casuïstiek i 6
  PROFESSIONEEL HANDELEN
  Taal- en schrijfvaardigheden i 4
  Filosofische methode i 3
  Systeemgericht werken i 3
  Structuurgericht werken i 3
  Werken in een organisatie i 3
  WERKPLEKLEREN
  WPL1: Kennismaking met de sector i 3 3
  WPL2: Initiatie op de werkplek i 10
  WPL3: Maatschappelijk werk in de praktijk 1 en 2 i 9 9
  WPL4: Startende professional i 12
 • In de praktijk

  Via opdrachten en interviews kom je voor het eerst in contact met het werkveld. Na de kennismaking met de sector, volgt het werkplekleren. Als initiatie doe je een verkennende stage waarbij je participeert aan het maatschappelijk werk in een organisatie.

  In fase 2 ligt er meer nadruk op de beroepspraktijk en voeren we de praktijk in het werkveld op. Je verdiept je verder en geraakt steeds meer vertrouwd met de dagelijkse praktijk. In fase 3 bouw je aan je competenties als startende professional. Je werkt zelfstandig een concreet project uit in de organisatie. 

 • Persoonlijke begeleiding

  Als startende student krijg je een mentor toegewezen. Hij/zij zal je wegwijs maken op de campus en in de opleiding, zodat je snel startklaar bent en gemotiveerd aan de slag kan! De mentor is ook jullie vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan voor allerlei vragen. 

 • Go international

  Internationalisering is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Een internationale ervaring is zeker een meerwaarde voor je diploma. Enkele maanden naar het buitenland gaan, leert je zelfstandig zijn. Je kan ervoor kiezen (om een deel) van jouw werkplekleren uit te voeren in het buitenland. Afhankelijk van de gekozen locatie kan je recht hebben op een beurs om je reiskosten (deels) te dekken.  

 • Alternatieve trajecten

  Past een voltijdse dagopleiding beter in je agenda? Dan kan je deze graduaatsopleiding ook in dagonderwijs volgen. Dit kan op onze campus in Geel, Antwerpen of Turnhout. Reken dan op 2 jaar.  

  Past een deeltijdse dagopleiding beter in je agenda? Dan kan je het deeltijds traject voor werkstudenten volgen. Reken dan op 3 jaar. 

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  Hulpverlener in diverse sectoren van de welzijnszorg;

  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Jongerenhulpverlening 
  • Ouderenzorg 
  • Politie 
  • (Geestelijke) gezondheidszorg 
  • Onderwijs 
  • Sociale economie
  • Gezinszorg
  • Armoedewerking
  • Vluchtelingenwerk
  • Hulpverlening voor personen met een beperking
  • Verenigingen die werken rond diversiteit
  • ...
 • Verder studeren

  Tweede graduaat (via verkort traject)

  Bachelor

Verhalen

Cheyenne (23) volgt de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk.

2020-12-01 18:52:00

‘Het doet enorm deugd om te ontdekken wat ik goed kan.’

Cheyenne (23) volgt de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk.

Lees meer

#wearegraduaten