Elektromechanische systemen in dagonderwijs

van de opleiding graduaat Elektromechanische Systemen in dag- of avondonderwijs

Locatie: De Nayer -
 • Je brengt direct je kennis in praktijk in up-to-date laboratoria.
 • Je wil een diploma met een breed toekomstperspectief.
 • Je wil aan de slag als meet- en regeltechnicus of onderhoudstechnicus.
 • Je wil een praktische opleiding met toch een stevige theoretische basis.
 • Je wil professioneel communiceren en rapporteren.
 • Lessen afgewisseld met projectwerking. Je werkt samen in multidisciplinaire teams.
 • Werplekleren maakt minstens een derde uit van je opleiding.
 • Je kan doorstromen naar de professionele bacheloropleiding Elektromechanica.
Scroll naar beneden voor meer info
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
Jan Verstraete
Trajectbegeleider

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Werkplekleren
 • Trajectbegeleiding
 • Fase 1

  Fase 1

  In de eerste fase start je met de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Je meet je een beroepshouding aan en maakt kennis met de verschillende bedrijven uit de sector. Je leert functioneren in teamverband.

  Je werkt voor de eerste keer met elektromechanische componenten en leert de machines en gereedschappen kennen door aan de slag te gaan met verschillende casussen. Je leert op een geïntegreerde manier probleemoplossend denken.

 • Fase 2

  Fase 2

  Je kiest je afstudeerrichting en je competenties worden verder verdiept vanuit dat perspectief. Je scherpt communicatie- en technische vaardigheden aan met het oog op de technologische ontwikkelingen in de sector.

  Verworven competenties worden verder ontwikkeld gedurende een langere periode van werkplekleren binnen de gekozen afstudeerrichting. Je lost complexe problemen op door de verschillende deelproblemen en componenten te identificeren en te analyseren binnen de grotere elektromechanische gehelen.

 • Werkplekleren

  Werkplekleren

  De opleiding zet maximaal in op werkplekleren in authentieke bedrijfssituaties. We bouwen het werkplekleren geleidelijk op naar aard (van observatie naar zelfstandig functioneren), context, de mate van reflectie- en abstractievermogen, studiebelasting en spreiding.

  Het eerste en tweede kwartaal staan nog in het teken van verkenning en kennismaking. De studenten verkennen verschillende bedrijven, zodat ze enerzijds een helder beeld krijgen van de variëteit aan werkplekken en daaruit een gemotiveerde keuze kunnen maken en anderzijds ontdekken wat het beroep van onderhoudstechnicus of meet- en regeltechnicus in al zijn aspecten inhoudt.

  Vanaf het derde kwartaal gaan de studenten gedurende langere aaneengesloten periodes aan de slag in een werkplekbedrijf naar keuze. Om optimaal leerrendement te verzekeren is een goede match tussen de studenten en hun bedrijf van hun keuze noodzakelijk. Het werkplekleren is een duurzaam partnerschap tussen de opleiding, het werkveld en de student. 

  We maken, afhankelijk van de competenties en motivatie van de geïnteresseerde studenten, werkplekleren in buitenlandse vestigingen van bedrijven mogelijk.

 • Trajectbegeleiding

  Trajectbegeleiding

  Trajectbegeleiding ondersteunt de studenten in de ontwikkeling van hun zelfkennis en zelfbeschikking om zelfstandig adequate beslissingen te kunnen nemen over hun studietraject. We kiezen voor een inclusieve aanpak met ondersteuning op maat en werken vraaggestuurd en flexibel samen met de studenten. Een zorgcoördinator bekijkt met individuele studenten welke ondersteuning nodig is.

  Voor de afstudeerders is er een jaarlijkse infoavond over ‘Verder studeren’, waarop de studenten naast het eigen aanbod ook andere mogelijke vervolgstudies leren kennen. Jaarlijks neemt de opleiding deel aan de jaarlijkse jobbeurs op Campus De Nayer. Verschillende bedrijven stellen daar hun werking voor en geven de studenten de kans om te solliciteren.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 1

  Fase 1

  Kwartaal 1

  • Rekenvaardigheden voor technici 1 (3SP)
  • Kinematica – Statica (3SP)
  • Elektriciteit (6SP)
  • Sector en beroepsexploratie 1 (3SP)

  Kwartaal 2

  • Professioneel communiceren (3SP)
  • Materialenleer (3SP)
  • PLC 1 (3SP)
  • Sector en beroepsexploratie 2 (3SP)

  Kwartaal 3

  • Rekenvaardigheden voor technici 2 (3SP)
  • Veiligheid, milieu en kwaliteit (3SP)
  • Tekenen en schema-analyse (3SP)
  • Elektronische toepassingen 1(3SP)
  • Servicetechnicus als beroep 1 (3SP)

  Kwartaal 4

  • Pneumatica (6SP)
  • Machine onderdelen (3SP)
  • Elektrische machines (3SP)
  • Servicetechnicus als beroep 2 (3SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Kwartaal 5

  • Regeltechniek / sensoren (3SP)
  • Energie (3SP)
  • Elektronische toepassingen 2 (3SP)
  • Mechanisch en elektrisch onderhoud op de werkplek - *optie OT (9SP)
  • Meet- en regeltechniek op de werkplek - *optie MR (9SP)

  Kwartaal 6

  • Onderhoudstechnieken - optie OT (6SP)
  • Regeltechnieken - optie MR (3SP)
  • Pompen, compressoren, ventilatoren (3SP)
  • PLC 2 - optie MR (3SP)

  Kwartaal 7

  • Mechanisch project (3SP)
  • Hydraulisch project (3SP)
  • Vermogenselektronica (3SP)
  • Onderhoudstechnicus - optie OT (21SP)
  • Meet- en regeltechnicus - optie MR (21SP)

  *Optie OT = afstudeerrichting Onderhoudstechnieken
  *Optie MR = afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Waarom kiezen voor Elektromechanische systemen in dagonderwijs?

image.alt

De Nayer Makerspace

In onze gloednieuwe Makerspace kun je zelf experimenteren of een prototype bouwen. In dit maakatelier stellen we allerlei machines, materialen en gereedschappen ter beschikking. 3D printers, een lasercutter en freesmachine: je vindt het er allemaal.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Als (service) technieker vind je zeker je gading op de arbeidsmarkt. In sectoren zoals de farmaceutische, petrochemische, metaal of energiesector kan je zeker terecht met je diploma van gegradueerde in de elektromechanische systemen.

  Jobs zoals PLC technieker, meet- en regeltechnicus, onderhoudstechnicus, elektrotechnisch installateur, veiligheidsmedewerker liggen zeker binnen de mogelijkheden.

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede graduaat

  • Graduaat Hernieuwbare Energie Systemen (HES)
  • Graduaat HVAC

  Bachelor

  • Elektromechanica afstudeerrichting automatisering, klimatisatie of onderhoud

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 - 1 juli - september
Maandag - Dinsdag 09u - 20u
2 september
Woensdag 18u - 21u