Educatief Graduaat Secundair Onderwijs in deeltijds traject

Leraar Secundair Onderwijs voor praktijkvakken op basis van voldoende werkervaring

Locatie: Geel -

Knap staaltje vakwerk

 • 90 studiepunten verspreid over 3 jaar.
 • Je hebt minstens drie jaar werkervaring in een technisch of praktijkvak.
 • Focus op aanleren van didactische en pedagogische vaardigheden.
 • De trajectbegeleider geeft je tips om een realistische inschatting van je studieduur te maken.
 • Keuzes die je maakt kunnen per semester aangepast worden.
 • Je hebt lesbevoegdheid in het secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je met financiële ondersteuning van de VDAB studeren.
 • Gespreid over drie jaar behaal je je diploma van leraar waarbij je werken en studeren combineert.  
 • Je volgt les op zaterdagvoormiddag en woensdagavond of maandag (dag) en woensdagavond.

Follow us!Facebook

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Miet Verellen
Miet Verellen
Opleidingsmanager - Studietrajectbegeleider
Voor al je algemene vragen over de opleiding en je traject.
Caroline Liekens
Caroline Liekens
Werkpleklerencoördinator - Studietrajectbegeleider
Voor al je vragen over het werkplekleren en je traject.

Troeven

image.alt

Flexibele trajecten

Onze deeltijdse trajecten maken een combinatie studeren, werken en gezin mogelijk.
Er is de mogelijkheid om je traject te vertragen of te versnellen (vb. wanneer je recht hebt op vrijstellingen) of te switchen naar een ander gepast traject. Onze trajectbegeleiders ondersteunen je bij het keuzeproces. 
Daarnaast kan je binnen het multicampusverhaal vakken volgen op de campus van Geel, Vorselaar of Turnhout.

image.alt

Focus op praktijk

Je beschikt reeds over de vakinhouden dus de focus ligt op leren lesgeven
Passie voor je vak, aandacht voor de leerlingen, inspirerend lesgeven, gemoderniseerde secundair onderwijs, … je leert het allemaal in praktijk brengen, vanaf de start! Je leert de schoolcultuur goed kennen en je bouwt een band op met de leerlingen en collega-leraren. De sterke band met het werkveld zorgt voor een driehoeksbegeleiding om u tegen te zeggen!

image.alt

Focus op persoonlijke ontwikkeling

Voel je je als startende leraar nog onzeker over je ICT-vaardigheden of heb je nood aan tips en tricks voor je schrijfvaardigheden?  We bieden ondersteuning op ieders tempo.   
Indien je reeds beschikt over de nodige ICT- en taalvaardigheden kijken we naar een eventuele versnellingZo zetten we in op jouw persoonlijke ontwikkeling als leraar

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Vrijstellingen
 • Welke vakken mag ik geven?
 • In de praktijk
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Fase 1 | Tijdens fase 1 krijgt je naast  een brede pedagogisch-didactische vorming  een opfrissing van belangrijke maar vooral praktische aspecten van onze taal- en ICT-vaardigheden die je nodig hebt als leraar.  Er wordt ‘hands- on’ gewerkt zodat je de vaardigheden dadelijk kan toepassen in praktijksituaties.
    
  • Fase 2 + Fase 3  | Tijdens fase 2 verschuiven we de focus naar jouw pedagogische skills als leraar binnen de klas. Ook hier ga je theoretische kaders toepassen tijdens je ingroei- (fase 2) en doorgroeistage (fase 3) zodat je leert ‘on the job’. Op het einde van je opleiding beschik je over alle competenties van een leraar.  
 • Doelpubliek

  Wil je lesgeven in een technisch- of praktijkvak vanuit je werkervaring (minimum 3 jaar)? Wil je werk en studie combineren? Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Kies dan voor het Educatief graduaat secundair onderwijs waarbinnen we twee alternatieve trajecten aanbieden: 

  • Het zaterdagtraject (zaterdagvoormiddag en woensdagavond)
  • Het maandagtraject (maandag en woensdagavond).   
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Semester1*23456
  Elementaire competenties
  Taal 1 3
  ICT 1 3
  Taal 2 3
  ICT 2 3
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Onderwijslabo: Ik als lerende 6
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Semester1*23456
  Onderwijslabo: Ik in de school 6
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Onderwijslabo: Ik in de samenleving i 6
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Innovatie in onderwijs A i 3
  Innovatie in onderwijs B 3
  Semester1*23456
  Elementaire competenties
  Taal 1 3
  ICT 1 3
  Taal 2 3
  ICT 2 3
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Onderwijslabo: Ik als lerende 6
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Onderwijslabo: Ik in de school 6
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Onderwijslabo: Ik in de samenleving i 6
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Innovatie in onderwijs A i 3
  Innovatie in onderwijs B 3

  Er is de mogelijkheid om volgende vier vakken (12 studiepunten) via afstandsonderwijs af te leggen: Algemene didactiek 1, Algemene didactiek 2, Leerling Centraal en Onderwijsbeleid.  Hierdoor heb je geen les op woensdagavond wanneer dit vak in het programma aan bod komt.
   
  In het programma is er ruimte om je te verbreden en verdiepen in de competenties als leraar.  Uit het aanbod kies je minimum 6 stp (mogelijk campusoverstijgend) vakken, op maat van zijn je behoeften. Dit modelleert je toekomstige professionele ontwikkeling waarin een leven lang leren een vanzelfsprekendheid is. 

 • Vrijstellingen

  Beschik je reeds over een diploma uit de sociale sector (vb. graduaat sociaal werk, graduaat orthopedagogie, enz)? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor enkele vakken (overzicht). 

 • Welke vakken mag ik geven?

  Wil je leraar worden in een technisch- of praktijkvak? Op basis van je nuttige werkervaring en/of basisdiploma word je leraar in één van volgende vakken uit het secundair onderwijs: 

  • agrarische technieken                
  • autorijtechnieken 
  • autotechniek 
  • bakkerij 
  • bio-esthetiek 
  • bloemschikken 
  • bouw 
  • carrosserie 
  • centrale verwarming 
  • diamant 
  • elektriciteit 
  • elektromechanica 
  • elektronica 
  • glastechnieken 
  • goud 
  • grafische technieken                
  • haartooi 
  • hedendaagse dans 
  • hotel 
  • hout 
  • instrumentenbouw 
  • klassieke dans 
  • koeltechniek 
  • kunststoffen 
  • lassen – constructie 
  • leder 
  • mechanica 
  • metaal 
  • meubelmakerij 
  • nautische technieken 
  • sanitair 
  • Rijn- en binnenvaart 
  • scheepswerktuigkunde 
  • scheepvaart 
  • schilderen en decoratie 
  • schrijnwerkerij 
  • slagerij 
  • steen- en marmerbewerking 
  • tandtechniek 
  • uurwerkmaken 
  • veiligheidstechniek 
  • verkoop 
  • verzorging 
  • voeding 
  • zeemanschap 
 • In de praktijk

  Stage bestaat uit een ingroeistage (Stage A) en een doorgroeistage (Stage B). 

  Stage A: 
  De ingroeistage staat in het standaardtraject ingepland tijdens semester 4. Je maakt kennis met de rol van leraar. Je observeert hoe leraren hun les aanpakken en hoe leerlingen hierop reageren. Je doet inspiratie op om dan zelf aan de slag te gaan. 

  Concreet:

  • Observeren 
  • Participeren in co-teaching 
  • Zelfstandig voor de klas 
  • Kennis maken met het breder beroep van leraar vb. vakvergadering, projectwerking, enz. 

  Stage B: 
  De doorgroeistage staat in het standaardtraject gepland tijdens semester 6 van de drie-jarige opleiding. Je observeert de klas waar je les zal geven zodat je goed voorbereid bent. Vervolgens ga je 30 lesuren stage uitvoeren in een of meerdere secundaire scholen. Samen zoeken we een gepaste stageschool. Je spreidt dus je stage-uren over één semester.  

  Concreet: 

  • Observeren 
  • zelfstandig voor de klas 
  • Kennis maken met het breder beroep van leraar vb. werkgroep zorg, leren leren, enz 
  • Voortdurend reflecteren over je eigen handelen als leraar en hoe je hierin kan groeien 

  Je wordt gedurende je stage begeleid door je vakleraar, maar ook de stagebegeleider van de lerarenopleiding coacht jou. 

 • Alternatieve trajecten

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

Verhalen

Chiele, vanaf dag één in beweging. Hier begint het.

2022-12-16 15:34:00

Chiele bouwt een houten kasteel tijdens zijn werkplekleren

Chiele, vanaf dag één in beweging. Hier begint het.

Lees meer
Ontdek de video ⤵️

2020-09-08 19:30:00

Leerkracht worden? Waag de sprong! Bekijk de getuigenissen.

Ontdek de video ⤵️

Lees meer

#wearemore