Verpleegkunde HBO5

van de opleiding graduaat (hbo5) Verpleegkunde HBO5

Locatie:

HBO5 HIVSET zorgt voor een praktijkgerichte opleiding die maximale aandacht heeft voor jouw persoonlijkheid en voor de diversiteit in je klas. Je wordt een topverpleegkundige dankzij onze troeven:

 • studeren en stages lopen op jouw maat en op jouw tempo
 • studeren en stages lopen zowel in een vertrouwde omgeving als op locaties (Herentals, Mol, Lille, Hoogstraten,…)
 • dankzij ervaringsgerichte werkvormen
 • met heldere feedback en intensieve begeleiding
 • deels in afstandsonderwijs zodat de contacturen beperkt zijn
 • breed inzetbaar dankzij een Europees erkend diploma dat gefocust is op een internationale context  

Vind meer info over deze opleiding op de website van HIVSET.

Scroll naar beneden voor meer info
Daniël Leeten
Directeur
Mieke Goris
Coördinator
Wim Peeters
Coördinator

Praktische informatie

 • Opleidingsprogramma
 • Stages
 • Instapvoorwaarden
 • Kosten
 • Locatie
 • Opleidingsprogramma

  Opleidingsprogramma

  HBO5 Verpleegkunde bestaat uit 3 studiejaren samengesteld uit 5 modules. Na elke module behaal je een deelcertificaat. Je kan de opleiding starten in september of in februari. In elke module wisselen les en stage elkaar af. De stage is een belangrijk onderdeel  van je opleiding omdat je de vaardigheden en kennis, die je opdoet tijdens de lessen, moet omzetten in de praktijk. 

  De opleiding start met de module Initiatie Verpleegkunde. Deze module duurt 20 weken. Je zet je eerste stappen in de verpleegkundige wereld. Als je van deze module het deelcertificaat behaalt, stroom je door naar de tweede module Verpleegkundige Basiszorg. Ook deze module duurt 20 weken. In deze module ontwikkel je verpleegkundige basisvaardigheden.   

  Na het succesvol afronden van deze module kan je het attest van zorgkundige behalen, waarmee je kan gaan werken.

  Het tweede opleidingsjaar bestaat eveneens uit 2 modules: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg en Oriëntatie Ouderenzorg en geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in de verschillende zorgsectoren, zoals het ziekenhuis, woon- en zorgcentrum en de geestelijke gezondheidszorg. De volgorde waarin je deze twee modules doorloopt speelt geen rol.

  De eindmodule Toegepaste Verpleegkunde duurt 40 weken. Na deze vijfde module behaal  je het diploma van gegradueerde verpleegkundige.

 • Stages

  Stages

  De opleiding HBO5 Verpleegkunde besteedt niet alleen aandacht aan kennis, maar evenveel aan de ontwikkeling van je vaardigheden en bekwaamheden, zodat je kan uitgroeien tot een competente verpleegkundige.

  De stages zijn een essentieel onderdeel binnen de opleiding. Naarmate je vordert in je leertraject stijgt de moeilijkheidsgraad. Via de stage kan je de competenties oefenen in een realistische werksituatie en je groeiproces toetsen aan de praktijk. 

  Kenmerkend voor onze HBO5-opleiding is dat de stagebegeleider van de school regelmatig met jou komt samenwerken. Hij/zij voert samen met jou verpleegkundige zorgen uit en geeft je nadien meteen feedback. Je kan bij hem/haar steeds terecht voor vragen i.v.m. je stage en stageopdrachten. Bovendien kan je steeds rekenen op de ondersteuning van een stagementor, een ervaren verpleegkundige die werkt op de stageplaats. 

  Natuurlijk sturen we niemand onvoorbereid op stage. 

  Tijdens de lessen op school krijg je al de kans om te oefenen. We gebruiken daarvoor modellen, simulatiepatiënten, poppen enzovoort. In het praktijklokaal wordt een patiëntenkamer nagebootst zodat je al een beetje het gevoel krijgt in de praktijk te staan.

 • Instapvoorwaarden

  Instapvoorwaarden

  Je kan  de opleiding HBO5 Verpleegkunde beginnen als je in het bezit bent van:

  • een diploma secundair onderwijs of
  • een studiegetuigschrift 3de graad secundair onderwijs of
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of
  • een opleiding van secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

  Toelatingsproef

  Wanneer je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om aan de opleiding te beginnen, kan je deelnemen aan een toelatingsproef op voorwaarde dat je 18 jaar bent voor 31 december.

 • Kosten

  Kosten

  Voor de opleiding HBO5 Verpleegkunde is er geen inschrijvingsgeld. Wel moet je betalen voor boeken, cursussen, verpleegkundig materiaal en soms voor stagekledij. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten te drukken:

  • studiebeurs
  • kindergeld als je nog geen 25 jaar bent
  • subsidies voor werkenden in de zorgsector
  • behoud van uitkering als werkzoekende
  • ondersteuning van RVA voor werkzoekenden

  Project 600

  ‘Project 600’ richt zich tot werknemers in de federale gezondheidssector en biedt hen de mogelijkheid om een opleiding HBO5 verpleegkunde te volgen met behoud van wedde.

  VDAB/RVA

  Als werkzoekende kan je bij de VDAB terecht voor een opleidingscontract. De RVA voorziet dan een financiële tussenkomst voor het volgen van de opleiding HBO5 Verpleegkunde (behoud van werkloosheidsvergoeding, kinderopvang, vervoerskosten, stimulanspremie en studiekosten). Meer info hierover vind je op www.fe-bi.org

 • Locatie

  Locatie

  Deze opleiding gaat door op:

  HIVSET
  Herentalsstraat 70
  2300 Turnhout
  014 47 13 00
  info@hivset.be

  CIEZO Herentals

  CIEZO Mol

  CIEZO Lille

  CIEZO Hoogstraten

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u