Veelgestelde vragen

Ga snel naar een van onderstaande vragen:

Ben ik verplicht het modeltraject te volgen?
De graduaatsopleidingen zijn heel flexibel. Je kan inschrijven per module, voor zover er geen volgtijdelijkheid is aangeven. Wel is er een aanwezigheid van 75% vereist, het is dus niet mogelijk om in te schrijven na lesweek 5.

Kan ik HBO5 ook starten in het tweede semester?
Ja, dat kan vanaf dit academiejaar.

Wat als ik niet slaag voor een module?
Als je niet slaagt voor een module, kan je daar opnieuw voor inschrijven.

Kan ik mijn opleiding na de overgang naar de hogeschool ( 1 september 2019) verder afwerken?
Ja, er zullen overgangsmaatregelen zijn gedurende 2019/2020 & 2020/2021. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Als je minimaal 1/3e van je opleiding al afgerond hebt kan je de ‘oude’ opleiding verder afmaken en behaal je  het diploma met de titel waarvoor je initieel inschreef.
  • Anders schakel je over naar de ‘nieuwe’ opleiding met vrijstellingen, waarbij de opleidingsduur niet langer mag zijn  (dan de resterende duur van een modeltraject van de oude graduaatsopleiding) en je behaalt een diploma voor de nieuwe opleiding.

In welke condities kan ik mijn opleiding afmaken?
De hogeschool neemt de studiebewijzen en de punten die je verworven hebt in het CVO over.

Na de omvorming en de inbedding van de graduaatsopleidingen in de hogescholen, zullen deze opleidingen een andere inhoud krijgen en zal de studieomvang mogelijk anders zijn. Het moet daarom mogelijk zijn voor studenten die gestart zijn in het oude curriculum om dit af te werken en het diploma te behalen.

Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zal de hogeschool deze studenten een aangepast traject voorstellen, met opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding. De hogeschool zal een concordantietabel tussen de nieuwe en de oude opleiding maken en de nieuwe opleiding wordt de norm voor de studenten die minder dan 1/3 van de opleiding hebben afgewerkt aan het CVO. De hogeschool zorgt ervoor dat dit niet leidt tot uitbreiding van de resterende studieomvang.

Als  je minstens 1/3 van de opleiding hebt afgewerkt, heb je de mogelijkheid om het ‘oude’ diploma nog te behalen: in een uitdoofscenario van 2 schooljaren kan je de opleiding afmaken, op basis van de studieomvang van voor de uitbreiding.

Als je minder dan 1/3 hebt afgewerkt, schrijf je in voor de nieuwe opleiding, met een aantal vrijstellingen op basis van de eerder verworven kwalificaties (EVK). De hogeschool zal een concordantietabel tussen de nieuwe en de oude opleiding maken en de nieuwe opleiding wordt de norm voor de studenten die minder dan 1/3 van de opleiding hebben afgewerkt aan het CVO. De hogeschool zorgt ervoor dat dit niet leidt tot uitbreiding van de studieomvang.

Kan ik vrijstellingen bekomen indien ik beslis van te stoppen met de oude opleiding en (na een onderbreking) te starten met de “nieuwe”?
Als  je minstens 1/3 van de opleiding hebt afgewerkt, heb je de mogelijkheid om het ‘oude’ diploma nog te behalen: in een uitdoofscenario van 2 schooljaren kan je de opleiding afmaken, op basis van de studieomvang van voor de uitbreiding.

Na de 2 overgangsjaren, zullen vrijstellingen op basis van Eerder verworven kwalificaties ( EVK) mogelijk zijn. Het is de autonomie van de hogeschool om hierover te beslissen.

Blijft het diploma hetzelfde?
Voor de opleidingen die zijn omgevormd, op basis van een beroepskwalificatiedossier, zullen er nieuwe benamingen zijn.

De opleidingen waarvoor er niet tijdig een beroepskwalificatie was en die geactualiseerd zijn, blijft de titel behouden.

De opleidingen worden allemaal uitgedrukt in 90 of 120 Studiepunten en niet meer in lesuren.
De opbouw gebeurt in opleidingsonderdelen (OPO) in plaats van modules.

Blijft de lesplaats dezelfde?
Afhankelijk van het soort opleiding en het feit of je ingeschreven bent voor avond- of dagtraject kan de lesplaats wijzigen naar een campus van Thomas More. Voor de meeste opleidingen blijft die dezelfde.

Blijft de opleiding in een ander CVO bestaan? Kan ik de overstap maken naar een opleiding die dichter bij is? (als de leslocaties zouden veranderen)
Alle omgevormde en geactualiseerde graduaatsopleidingen starten op 1 september 2019, in de hogescholen. Een CVO kan als lesplaats behouden blijven.

Blijven de lesmomenten dezelfde? Blijven avondtrajecten en/of weekendtrajecten bestaan?
Het is alleszins de intentie om een fijnmazig aanbod te hebben voor zowel werkstudenten als dagstudenten. Dit laatste aanbod wordt stelselmatig verder uitgebouwd.

Hoeveel betaal ik voor een opleiding?
Vanaf 2019/2020 is het studiegeld voor hoger onderwijs van toepassing. Informatie over studiegeld voor academiejaar 2017/2018 vind je via deze link.

Kan ik genieten van een studiebeurs/studietoelage?
Vanaf 2019/2020 gelden voor de graduaatsopleidingen dezelfde studiegelden als voor de andere opleidingen hoger onderwijs. Graduaatstudenten kunnen een studietoelage krijgen voor het behalen van 2 graduaatsdiploma’s.

Is er mogelijkheid tot spreiding van betaling?
Dat kan aangevraagd worden bij inschrijving.

Kan ik gebruik maken van educatief verlof?
Informatie over educatief verlof vind je via deze link.

Van welke studentenvoorzieningen kan ik gebruik maken?
Door het samenwerkingsverband tussen CVO’s en Secundaire Scholen met een opleiding graduaat in de verpleegkunde , kunnen graduaatstudenten nu reeds gebruik maken van een aantal studentenvoorzieningen. Deze kunnen per campus verschillen.

Vanaf 2019/2020 zullen voor de graduaatsopleidingen uit de CVO’s dezelfde faciliteiten geboden worden als voor de bacheloropleidingen. Voor de opleidingen graduaat in de verpleegkunde is het nog onduidelijk wanneer ze inkantelen.