Zorgverbreding en remediërend leren

Bachelor-na-bachelor

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin
 • Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften vragen een deskundige, zorgbrede aanpak in de school. Leerkrachten en leden van het zorgteam spelen - vertrekkende vanuit de zorgvisie van de school - een belangrijke rol bij deze aanpak.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigentijdse visie op zorg voor alle leerlingen en verwerf je competenties om deze visie waar te maken op drie niveaus:
  • schoolniveau: ondersteunen van de zorgvisie van de school, zorgverbredende initiatieven coördineren;
  • klasniveau: coachen/begeleiden van leraren;
  • leerlingniveau: ondersteuning bieden bij het begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke hulpvragen, zowel binnen als buiten de klascontext.
 • Je kijkt kritisch-constructief naar de onderwijspraktijk.
 • Je onderzoekt - vanuit een handelingsgericht kader - de krachten en onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Je leert het onderwijsaanbod doelgericht en systematisch afstemmen op deze behoeften.
 • Samenwerking tussen alle betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid is hierbij het uitgangspunt.
 • Je kan kiezen voor een zorgtraject in kleuter, lager, of secundair onderwijs.
Scroll naar beneden voor meer info
Liesbeth Sterkens
Opleidingsverantwoordelijke

Opbouw

 • Doelgroep
 • Uurrooster
 • Lesinhoud
 • Doelgroep

  Deze opleiding richt zich op professionele bachelors in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs. Ook andere professionele bachelors (orthopedagogie, logopedie, ergotherapie, toegepaste psychologie, sociaal werk,...) kunnen de opleiding starten.

 • Uurrooster

  Je kan kiezen voor een tweejarig of driejarig traject. De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 9.00 - 13.00 uur, uitgezonderd de zaterdagen in de schoolvakanties en met een feestdag. Enkele zaterdagen per jaar heb je een hele zaterdag les tot 17 uur.

 • Lesinhoud

  De opleiding is zeer praktijkgericht. Je gaat met de theoretische inhouden die je tijdens de lessen aangeboden krijgt onmiddellijk in de schoolpraktijk aan de slag. Op die manier werk je, per opleidingsonderdeel, in de praktijk een evaluatieopdracht uit. Er zijn namelijk geen klassieke examens. Dit impliceert dat we van studenten die (nog) niet tewerkgesteld zijn in het onderwijs 7 uur (vrijwillige) praktijk per week in een onderwijscontext verwachten.

  We spelen in op actuele tendensen in het onderwijs: het M-decreet, handelingsgericht coachen, meertaligheid of diversiteit. Zowel onze interne als onze externe docenten zijn mensen uit de praktijk. Zij begeleiden jou bij interactieve hoorcolleges, getuigenissen, werksessies, supervisie en coaching.

Vakken

 • Programma
 • Programma

  Algemeen gedeelte

  SP

  Tweejarig traject

  Driejarig traject

  Zorgbreed denken

  8

  1

  1

  Communicatievaardigheden team

  3

  1

  1

  Communicatievaardigheden ouders

  3

  2

  2

  Handelingsgericht coachen 1

  4

  1

  2

  Handelingsgericht coachen 2

  3

  2

  3

  Kijk op zorgbeleid

  3

  1

  1

  Praktijkbegeleiding

  10

  2

  3

  Traject kleuteronderwijs

   

   

   

  Specifieke onderwijsbehoeften

  5

  1

  3

  Behoeften taalontwikkeling

  5

  1

  1

  Behoeften denkontwikkeling

  3

  2

  2

  Motorische behoeften

  5

  2

  2

  Sociaal-emotionele behoeften kleuters

  5

  2

  2

  Spelbegeleiding

  3

  2

  2

  Traject lager onderwijs

   

   

   

  Specifieke onderwijsbehoeften

  5

  1

  3

  Leerbehoeften taal

  5

  1

  1

  Leerbehoeften wiskunde

  6

  2

  2

  Motorische behoeften

  5

  2

  2

  Sociaal-emotionele behoeften kinderen

  5

  2

  2

  Traject secundair onderwijs

   

   

   

  Specifieke onderwijsbehoeften

  5

  1

  3

  Leerbehoeften jongeren

  6

  2

  2

  Sociaal-emotionele behoeften jongeren 1

  5

  2

  2

  Sociaal-emotionele behoeften jongeren 2

  5

  1

  1

  Gezondheidsbeleid

  5

  2

  2

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Na je studie

 • Werken
 • Navormingen
 • Werken

  Deze opleiding helpt je om je verder te specialiseren binnen de zorg in het onderwijs. Je bent beter voorbereid op complexe zorgvragen. Het verhoogt je kansen op een job als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, klasleraar of SES (sociaal-economische status)-leerkracht.

 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen