Meubelontwerp in dagonderwijs (VOMO)

Bachelor-na-bachelor verbonden aan de professionele bachelor Interieurvormgeving

Locatie: Mechelen - Campus Lucas Faydherbe

Steek je ontwerptalent niet onder stoelen of banken

 • De opleiding Meubelontwerp is sinds ruim twintig jaar de enige in België die specifiek is toegespitst op de meubelsector. Ze heeft de ambitie om op een hedendaagse en onderzoekende wijze voort te bouwen aan de Mechelse meubeltraditie.
 • De combinatie van productgericht ontwikkelen (productontwerp) en ruimtelijk denken (architectuur) vormt de basis voor deze opleiding tot meubelontwerper.
 • De opleiding stimuleert de samenwerking tussen ontwerpers, ambacht, industrie en technologie. Ze combineert een sterke regionale verankering (contact met bedrijven en organisaties) met een internationale gerichtheid (beurzen, tentoonstellingen en wedstrijden).
 • Concept en techniek, communicatie en economie:
  Je leert je evenwicht vinden tussen het conceptuele, het technische, het communicatieve en het economische aspect van ontwerpen. Workshops, lezingen, bedrijfs- en beursbezoeken maken het leerproces praktijkgericht, boeiend, interactief en veelzijdig.

Je kan de ontwerpen van onze studenten bekijken op de portfoliosite: www.vomo.be

Follow us!Facebook

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Hans LC
Hans Le Compte
Opleidingscoördinator
Voor al uw vragen over de opleiding.
Patrick Reuvis
Docent
Voor al uw vragen over de opleiding.
Bart Baccarne
Docent
Voor al uw vragen over de opleiding.

Troeven

image.alt

Inclusieve werkomgeving met breed netwerk

Diversiteit en kruisbestuiving wordt gewaardeerd in denken en doen. Je krijg de ruimte om opdrachten in groepsverband uit te voeren. Voor samenwerkingen brengen we je in contact met fabrikanten, leveranciers en alumni.

image.alt

Proces- en resultaatgericht

Je bedenkt innovatieve concepten en experimenteert met materialen, vormen en constructies bij het realiseren van modellen en prototypes. Hands-on en in de praktijk leer je hoe je van een ontwerp tot een werkelijk meubel komt.

(design: Quinten De Korte)

image.alt

Projectmatig en studentgecentreerd

Je wordt gestimuleerd in je zelfontplooiing aan de hand van interactieve workshops, bedrijfs- en beursbezoeken. Een interprofessioneel team, aangevuld met externe specialisten, begeleidt je bij de persoonlijke opbouw en uitwerking van je curriculum.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Persoonlijke begeleiding
 • Opbouw

  • De opleiding is opgevat als een praktijkgerichte scholing waarin zeer projectmatig gewerkt wordt, m.a.w. zowel de theoretische ondersteuning als de presentatievakken staan ten dienste en in relatie tot de praktijkopdrachten.
  • We starten met een groepsopdracht. Je bouwt gedurende een academiejaar aan een individueel curriculum waarbij minstens één meubel gerealiseerd wordt. Dit proces wordt gefaseerd met tussentijdse evaluatiemomenten. Ook extern vraaggestuurde opdrachten worden opgenomen in het programma.
  • De werkstage is voorzien tussen de krokusperiode en de paasvakantie. Daarna finaliseer je een ontwerpdossier waarin alle aspecten van je gerealiseerd prototype aan bod komen. In juni sluiten we af met een eindjury en een eindejaarstentoonstelling waarop je je hele jaarwerk presenteert.
 • Doelpubliek

  • Je bent gemotiveerd om een persoonlijk portfolio op te bouwen in het gebied van meubelontwerp en je hebt in een eerdere situatie reeds een visie tot ontwerpen, realiseren en presenteren verworven.
  • Een ontwerpopleiding biedt een ideale voorbereiding. Het concept en de inhoud van de opleiding is afgestemd op het niveau van studenten met een diploma architectuur, interieurarchitectuur, interieurvormgeving, productontwikkeling, productdesign en industriëel ingenieur industriëel ontwerpen.
  • De opleiding staat echter open voor een meer gevarieerde instroom. Zo werden ook reeds kandidaten toegelaten uit grafische opleidingen, ingenieurswetenschappen, meubeltechnologie, geologie, kunstgeschiedenis, toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsmanagement (marketing), ...
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Fase1
  Meubelontwerp i 30
  ontwerpatelier i 24
  werkatelier i 6
  Ontwerpcommunicatie i 10
  Fase1
  presentatietechnieken i 5
  technisch tekenen - CAD(CAM) i 5
  Ontwerpdossier i 10
  Stage i 10
  Fase1
  Meubelontwerp i 30
  ontwerpatelier i 24
  werkatelier i 6
  Ontwerpcommunicatie i 10
  presentatietechnieken i 5
  technisch tekenen - CAD(CAM) i 5
  Ontwerpdossier i 10
  Stage i 10

  Lesrooster

  Bekijk hier een voorbeeldrooster van fase 1.

 • In de praktijk

  • De Banaba Meubelontwerp is een voltijdse dagopleiding van één academiejaar. Houd, bovenop het studiegeld, zeker ook rekening met extra kosten voor studie- en beursbezoeken, tentoonstellingen, teken- en presentatiemateriaal en de uitvoering van modellen en een prototype.
  • In de opleiding is een werkstage van 4 weken voorzien. Enerzijds kan je je stage afstemmen op het curriculum dat je tijdens de opleiding realiseert. Anderzijds blijkt de stage vaak een opstap naar de praktijk en krijgen velen een job aangeboden.
  • We hebben een uitgebreid netwerk van interessante stageplaatsen, van ontwerp tot uitvoering, van conceptueel tot commercieel, van onder de kerktoren tot buiten de landsgrenzen. Je kan ook een eigen stageplek voorstellen.
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  De opleiding biedt plaats aan ongeveer 20 studenten per academiejaar.

  De toelatingsproef gaat door in de vorm van een selectie- en motivatiegesprek met portfoliopresentatie.
  Het taalniveau van de kandidaat-student wordt beoordeeld als onderdeel van de toelatingsproef.

  De selectiegesprekken voor het academiejaar 2023-2024 vinden plaats op maandag 3 juli en woensdag 23 augustus 2023. Inschrijven kan via email

 • Persoonlijke begeleiding

  • Je wordt opgenomen in een inspirerende en stimulerende leer- en werkomgeving waarin je individueel traject centraal staat. We brengen je in contact met ons breed netwerk.
  • In het Werkhuis kan je onder individuele begeleiding van vakmensen experimenteren en prototypes realiseren.
  • In het inspiratie- en documentatiecentrum What’s_on kan je rustig zelfstandig werken, documentatie raadplegen, stalen bekijken, snuisteren in boeken en tijdschriften. Maar je kan ook extra persoonlijke begeleiding krijgen bij de technische uitwerking van je ontwerpen, bij je materiaalkeuzes, bij je technische tekeningen en je renderings, bij de opbouw van je presentaties en de vormgeving van je portfolio. Op vaste tijdstippen staan docenten met de meest uiteenlopende competenties voor je klaar.

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  Zeer divers omdat iedere student vanuit een andere vooropleiding en met een ander perspectief naar de toekomst aan de opleiding deelneemt. Die zoektocht per student coachen we tijdens het academiejaar. 

  • Meubelontwerper/productdesigner/(interieur)architect met veel voeling voor meubel en detail - als zelfstandige of binnen een ontwerpteam.
  • Engineering, ontwikkeling, prototyping, werkvoorbereiding of productie in bedrijven - van ambachtelijke kmo tot meubelindustrie.
  • Eventuele samenwerkingsverbanden met medestudenten uit de opleiding.

#VOMOmechelen