Mobilab & care

Wij zijn een multidisciplinair expertisecentrum en verrichten mensgericht, toonaangevend, en innovatief toegepast wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van zorg, welzijn en technologie. We werken als expertise centrum multidisciplinair samen aan de welzijn thema's "Kwaliteitsvol ouder worden", "Orthopedische en revalidatietechnologie" en "Inclusie bevorderen voor mensen met een verstandelijke beperking"

Meer informatie vind je via deze links

Onze toonaangevende projecten

eMEN: e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe

Thomas More (Mobilab en Toegepaste Psychologie) is partner in het Europese project eMEN. In dit project, dat wordt geleid door Arq Psychotrauma Expert Groep, gaan we samen met 5 andere partnerlanden (Nederland, UK, Duitsland, Frankrijk en Ierland) het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. Mobilab en toegepaste psychologie zullen zich hier focussen op draagbare technologie.

Het project wordt gefinancierd door Interreg en loopt van mei 2016 tot en met november 2019.

Tijdens het project gaan we samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars een EU platform opzetten, 5 eGGZ producten (door)ontwikkelen en testen, beleidsinstrumenten ontwikkelen en thematische seminars en conferenties organiseren.

Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal.

Achtergrond

Elk jaar lijden bijna 165 miljoen mensen in Europa aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei (schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgen.
Dit leidt tot substantiële economische en sociale lasten, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen 20% van de totale ziektelast in de EU.

Stijgende vraag in combinatie met afnemende overheidsbudgetten leidt tot een onhoudbare situatie waarbij de gelijke toegang tot GGZ onder druk is gekomen; de zorgkosten worden met name voor de minder kapitaalkrachtige mensen een steeds zwaardere last.   

Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth)producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven.
Meedoen?

Ook interesse in het succesvol integreren van eGGZ in uw organisatie en/of het ontwikkelen van eGGZ applicaties? eMEN biedt u: 

  • Een breed Europees kennisnetwerk op het gebied van eGGZ
  • Toegang tot kosteneffectieve eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS
  • (EU) opschalingsmogelijkheden voor uw eGGZ producten
  • Contacten met succesvolle eGGZ applied gaming bedrijven in Noordwest Europa
  • Meer inzicht in de multidisciplinaire aspecten die relevant zijn bij eGGZ implementatie
  • De laatste nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van eGGZ
  • Kennisontwikkeling met betrekking tot kosteneffectieve ‘evidence based’ onderzoeksmethodieken voor eGGZ
  • Meet inzicht in (Europese) kwaliteitstandaarden voor eGGZ
  • Gratis deelname aan thematische seminars en conferenties in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland.

Deelname aan het platform is kosteloos. U kunt contact opnemen met projectleider de heer Oyono Vlijter of +31 6 242 80229

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van eMEN.

Interreg_NWE

InclusiveCampus Life (IC Life)

IC Life is een driejarig internationaal Erasmus+ project dat oplevert op 30/11/2019. Thomas More is lead-partner en collega dr. Aleidis Devillé coördineert het project.

De doelstelling van IC Life is het leven op de campus inclusiever in te richten. Meer specifiek willen we mensen met een verstandelijke beperking integreren in het campusleven.

Volgende vijf partners willen de universitaire campussen in Europa toegankelijk maken voor iedereen en dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking: Lapland University of Applied Sciences (Finland), Thomas More (België), Hogeschool Utrecht (Nederland) en Palacky University (Tsjechië), samen met de 'European Association of People with Intellectual Disabilities and their Families' (Inclusion Europe).

De doelgroep is tweevoudig: enerzijds mensen met een verstandelijke beperking empoweren en hen een plaats geven in het reguliere onderwijsaanbod; anderzijds de reguliere studenten de kans geven om ongedwongen met mensen met een verstandelijke beperking leren omgaan.

De participerende universiteiten en hogescholen starten allemaal met educatieve programma’s voor +18-jarigen met een intellecturele beperking. We zoeken in dit project naar wegen om de campus toegankelijker te maken voor hen, bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen en foto’s naast geschreven boodschappen. We trachten ook een degelijk buddy systeem te ontwikkelen dat bruikbaar is in meerdere Europese campussen. Het curriculum van menswetenschappelijk georiënteerde richtingen, bijvoorbeeld ergotherapie of sociaal werk, hebben baat om deze mensen met een verstandelijke beperking in hun lessen te kunnen ontmoeten. Maar ook technisch georiënteerde richtingen, zoals ingenieurs die software of materialen ontwikkelen voor deze mensen, kunnen via nieuwe onderwijsvormen samen met mensen met een beperking in een educatief samenwerkingsprogramma stappen.

Volg ons op de InclusiveCampus Life website.

Lieven De Maesschalck