Seas 2 Grow

SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Strategies To Grow) is een Europees project dat de ontwikkeling en vermarkting stimuleert van innovatieve producten en diensten voor de Zilveren Economie met als doel de levenskwaliteit van senioren in het 2 Zeeën gebied (Frankrijk, Engeland, België, Nederland) te verbeteren.

SEAS 2 Grow bouwt hiervoor een grensoverschrijdende strategie op met betrokkenheid van alle stakeholders van de Zilveren Economie (bedrijven, zorgverleners, overheden, eindgebruikers).

Bedrijven kunnen hun innovatieve producten testen in 4 landen dankzij de grensoverschrijdende accelerator die diensten verleent doorheen gans het innovatieproces. Thomas More is werkpakketleider voor de opzet en uitvoer van deze diensten als partner binnen zorgproeftuin LiCalab.

Meer info op vind je op www.seas2grow.com en de website van LiCalab.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.