Helium

Een impuls voor zorginnovatie dankzij betere beleidsinstrumenten.

Het project Helium (Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement), focust op innovatie in de sectoren van gezondheid, welzijn en biowetenschappen. Helium wil zorginnovatie en economische groei stimuleren door kennis te delen en meer mogelijkheden te creëren om nieuwe technologieën te implementeren in de zorgsector.

De doelstellingen van het Helium-project zijn:

  • Competitiviteit in de zorgsector verhogen dankzij innovatie
  • Beleid aanpassen aan de reële noden van eindgebruikers
  • Meer gelegenheid creëren om nieuwe technologieën te implementeren in de gezondheidszorg
  • Levenskwaliteit verhogen en zorg verbeteren
  • Beleidsinstrumenten verbeteren voor effectievere funding van zorginnovatie

Innovatie verbetert niet enkel levenskwaliteit en gezondheid, maar creëert ook economische vooruitgang als ze kan worden vertaald naar succesvolle businessmodellen die rekening houden met de complexiteit van de noden in het zorgsysteem
 
Helium is een Europese samenwerking tussen LiCalab, Brainport Development en Stad Eindhoven (NL), John Moores University en Liverpool City Region (UK), Semmelweis University en National Healthcare Service Center (Hongarije), University of Porto en Portuguese National Innovation Agency (Portugal).

Thomas More - LiCalab adviseert de Europese partners in het project over methodologieën voor selectie, analyse en implementatie van good practices en impactmeting van zorginnovatie op het zorgecosysteem.

Helium