LiCalab

LiCalab ondersteunt bedrijven en organisaties in de zorgsector door innovaties te co-creëren, te testen en te valideren met eindgebruikers in hun eigen leef- of werkomgeving. De focus ligt op technologische innovaties, voedingsconcepten, mentale gezondheid en informele zorg.

Meer informatie vind je op www.licalab.be.

Onze toonaangevende projecten

Seas 2 Grow

SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Strategies To Grow) is een Europees project dat de ontwikkeling en vermarkting stimuleert van innovatieve producten en diensten voor de Zilveren Economie met als doel de levenskwaliteit van senioren in het 2 Zeeën gebied (Frankrijk, Engeland, België, Nederland) te verbeteren.

SEAS 2 Grow bouwt hiervoor een grensoverschrijdende strategie op met betrokkenheid van alle stakeholders van de Zilveren Economie (bedrijven, zorgverleners, overheden, eindgebruikers).

Bedrijven kunnen hun innovatieve producten testen in 4 landen dankzij de grensoverschrijdende accelerator die diensten verleent doorheen gans het innovatieproces. Thomas More is werkpakketleider voor de opzet en uitvoer van deze diensten als partner binnen zorgproeftuin LiCalab.

Meer info op vind je op www.seas2grow.com en de website van LiCalab.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Helium

Een impuls voor zorginnovatie dankzij betere beleidsinstrumenten.

Het project Helium (Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement), focust op innovatie in de sectoren van gezondheid, welzijn en biowetenschappen. Helium wil zorginnovatie en economische groei stimuleren door kennis te delen en meer mogelijkheden te creëren om nieuwe technologieën te implementeren in de zorgsector.

De doelstellingen van het Helium-project zijn:

  • Competitiviteit in de zorgsector verhogen dankzij innovatie
  • Beleid aanpassen aan de reële noden van eindgebruikers
  • Meer gelegenheid creëren om nieuwe technologieën te implementeren in de gezondheidszorg
  • Levenskwaliteit verhogen en zorg verbeteren
  • Beleidsinstrumenten verbeteren voor effectievere funding van zorginnovatie

Innovatie verbetert niet enkel levenskwaliteit en gezondheid, maar creëert ook economische vooruitgang als ze kan worden vertaald naar succesvolle businessmodellen die rekening houden met de complexiteit van de noden in het zorgsysteem
 
Helium is een Europese samenwerking tussen LiCalab, Brainport Development en Stad Eindhoven (NL), John Moores University en Liverpool City Region (UK), Semmelweis University en National Healthcare Service Center (Hongarije), University of Porto en Portuguese National Innovation Agency (Portugal).

Thomas More - LiCalab adviseert de Europese partners in het project over methodologieën voor selectie, analyse en implementatie van good practices en impactmeting van zorginnovatie op het zorgecosysteem.

Helium

Kelly Verheyen