Kenniscentrum Energie

KCE vormt samen met Radius de strategische groep EcoScale. De onderzoeksactiviteiten van het KCE (het Kenniscentrum Energie) omvatten de analyse, regeling en optimalisatie van diverse energiesystemen op het niveau van gebouwen. Vertrekpunt hierbij is het waarborgen van het comfort en de interactie met het gebruikersgedrag via een effectief beheer van deze systemen (o.a. WKK’s, warmtepompen, PV-installaties, brandstofcellen …).

  • Energie en energiemanagement in gebouwen: Kenniscentrum voor conceptkeuze, dimensionering, evaluatie en optimale integratie van energiesystemen
  • Energie in glastuinbouw: Advies & studiedienst voor duurzaam & efficiënt energiegebruik in de glastuinbouw.

Meer informatie vind je op www.kce.thomasmore.be.

Onze toonaangevende projecten

Instal 2020: Integraal ontwerp van installaties voor sanitair en verwarming (VLAIO VIS 2014 - 2018)

Meer informatie vind je hier.

Duurzame koelsystemen (VLAIO TETRA 2018-2020)

Meer informatie volgt later.

Lightman: Management van licht in bedekte teelten (LA-traject, 2015-2019)

Meer informatie vind je hier.

Glitch: Glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme hightech (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2018-2021)

Meer informatie vind je hier.

Projecten gesteund door Europa

  • Glitch
  • See2Do
  • 2Imprezs
  • Shine
  • Enleb

 

Shine

Shine

32% van de CO2-uitstoot in de Kempen is afkomstig van huishoudens. Verouderde woningen, gebrekkige isolatie en inefficiënte technieken dragen bij aan dit cijfer. Om het verouderde woningbestand aan te pakken, startte IOK in samenwerking met Zonnige Kempen, Kamp C en het Kenniscentrum Energie van Thomas More het wijkrenovatieproject SHINE op.  SHINE staat voor Sustainable Houses in Inclusive Neighbourhoods.

Het project werd recent goedgekeurd en krijgt Europese subsidies van het Interreg 2 Zeeën-programma. Een internationaal partnerschap, bestaande uit 14 Vlaamse, Nederlandse, Franse en Britse partners werkte samen een methodiek uit om de renovatiedynamiek in eigen regio op gang te brengen.
Voor de Kempen betekent dit concreet dat er vanaf september 2016 tot augustus 2020 werk wordt gemaakt van volgende acties: wijkrenovatie van een sociale woonwijk, opstart van het energiemeesterproject, wijkrenovatie van privéwijken, renovatie van woningen tot BEN-niveau. Het lokale partnerschap zal burgers zo goed mogelijk informeren en ondersteunen bij de renovatie van hun woning. De ondersteuning van de woningeigenaars gebeurt onder andere in de vorm van infoavonden, energiescans, begeleiding door vrijwillige energiemeesters en organisatie van lokale samenaankopen.

Het project kadert binnen het engagement van de 29 Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020. Meer informatie vind je op www.kempen2020.be.

Heb je vragen over het wijkrenovatieproject?

Meer weten? Surf naar de website van KCE.

Shine

 

 

 

 

See2Do!

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het See2Do!-project goedgekeurd. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om na te gaan hoe burgers kunnen aangezet worden tot de energetische renovatie van hun woning. Hierbij wordt het “Doen door Zien” principe gevolgd.

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie) enz.

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019.

Meer weten? Surf naar de website van KCE.​

See2Do

 

Griet Janssen