Schuldbemiddeling 2.0: Innovatieve tools voor efficiëntie- en effectiviteitswinsten in de schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling 2.0 beoogt efficiëntie- en effectiviteitswinsten te realiseren binnen de sector van de schuldbemiddeling in het algemeen, en de collectieve schuldenregeling in het bijzonder.
Het project heeft vier concrete doelstellingen: (1) het ontwikkelen van een haalbare en gedragen tool voor schuldbemiddelaars om op een meer efficiënte wijze de hoogte van een menswaardig leefgeld te kunnen berekenen voor iedere concrete gezins- en schuldsituatie, (2) het verhogen van de effectiviteit van de schuldbemiddeling door de ontwikkeling van tools op basis van wetenschappelijke kennis over kritieke succesfactoren voor duurzaam budgetmanagement, (3) het valoriseren en dissemineren van de opgedane kennis, de ontwikkelde rekentool en de overige tools naar alle schuldbemiddelaars die werkzaam zijn binnen de sector van de CSR en verder ook naar geïnteresseerde stakeholders binnen de sector van schuld- en budgethulpverlening en (4) het transfereren van verworven kennis en ontwikkelde methodieken naar het onderwijs.

Meer lezen: www.effectieveschuldbemiddeling.be