Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen

CEBUD ontwikkelde referentiebudgetten die berekenen wat minimaal nodig is om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. De referentiebudgetten geven aan welke goederen en diensten burgers zich minimaal moeten kunnen veroorloven met het oog op volwaardige maatschappelijke participatie. De referentiebudgetten worden ingezet in de hulpverleningspraktijk en zijn daarnaast ook interessant voor beleidsmakers om een beleid te voeren dat gericht is op de minimaal noodzakelijke kosten om deel te nemen aan de samenleving. Ook in de rechtspraak worden ze gebruikt als toetsingskader om te oordelen over OCMW beslissingen en om in het kader van CSR te oordelen over een menswaardig leefgeld.
CEBUD ontwikkelde op basis van de referentiebudgetten tools:

  • REMI, een online tool die maatschappelijk werkers van een OCMW toelaat een referentiebudget te berekenen op maat van elk gezin.
  • STUFI, een online tool voor de studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten, laat toe om objectief te oordelen over de financiĆ«le (min)vermogendheid van studenten.
  • MELISA, een tool voor schuldhulpverleners, die in het kader van het garanderen van een menswaardig leefgeld in schuldafbouwtrajecten ingezet kan worden.

Daarnaast wordt via vorming en het beschikbaar stellen van toegankelijke tools als de Budgetcalculator gewerkt aan het sensibiliseren van het ruimer publiek.

Meer informatie vind je op www.cebud.be.