CEBUD

CEBUD is het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. CEBUD heeft als onderzoekscentrum een unieke expertise opgebouwd in de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt sterk ingezet op thema's zoals armoede en lokale armoedebestrijding, effectieve budget- en schuldhulpverlening en veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij.

Onze centrale thema’s/ onze toonaangevende projecten

Schuldbemiddeling 2.0: Innovatieve tools voor efficiëntie- en effectiviteitswinsten in de schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling 2.0 beoogt efficiëntie- en effectiviteitswinsten te realiseren binnen de sector van de schuldbemiddeling in het algemeen, en de collectieve schuldenregeling in het bijzonder.
Het project heeft vier concrete doelstellingen: (1) het ontwikkelen van een haalbare en gedragen tool voor schuldbemiddelaars om op een meer efficiënte wijze de hoogte van een menswaardig leefgeld te kunnen berekenen voor iedere concrete gezins- en schuldsituatie, (2) het verhogen van de effectiviteit van de schuldbemiddeling door de ontwikkeling van tools op basis van wetenschappelijke kennis over kritieke succesfactoren voor duurzaam budgetmanagement, (3) het valoriseren en dissemineren van de opgedane kennis, de ontwikkelde rekentool en de overige tools naar alle schuldbemiddelaars die werkzaam zijn binnen de sector van de CSR en verder ook naar geïnteresseerde stakeholders binnen de sector van schuld- en budgethulpverlening en (4) het transfereren van verworven kennis en ontwikkelde methodieken naar het onderwijs.

Meer lezen: www.effectieveschuldbemiddeling.be

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen

CEBUD ontwikkelde referentiebudgetten die berekenen wat minimaal nodig is om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. De referentiebudgetten geven aan welke goederen en diensten burgers zich minimaal moeten kunnen veroorloven met het oog op volwaardige maatschappelijke participatie. De referentiebudgetten worden ingezet in de hulpverleningspraktijk en zijn daarnaast ook interessant voor beleidsmakers om een beleid te voeren dat gericht is op de minimaal noodzakelijke kosten om deel te nemen aan de samenleving. Ook in de rechtspraak worden ze gebruikt als toetsingskader om te oordelen over OCMW beslissingen en om in het kader van CSR te oordelen over een menswaardig leefgeld.
CEBUD ontwikkelde op basis van de referentiebudgetten tools:

  • REMI, een online tool die maatschappelijk werkers van een OCMW toelaat een referentiebudget te berekenen op maat van elk gezin.
  • STUFI, een online tool voor de studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten, laat toe om objectief te oordelen over de financiële (min)vermogendheid van studenten.
  • MELISA, een tool voor schuldhulpverleners, die in het kader van het garanderen van een menswaardig leefgeld in schuldafbouwtrajecten ingezet kan worden.

Daarnaast wordt via vorming en het beschikbaar stellen van toegankelijke tools als de Budgetcalculator gewerkt aan het sensibiliseren van het ruimer publiek.

Meer informatie vind je op www.cebud.be.

Bérénice Storms
T 014 80 22 16
E