Onderzoek (old-version)

Binnen de hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.

Onderzoek per thema

We behandelen een brede waaier aan onderzoeksvragen. Ben jij specifiek op zoek naar onze expertise binnen een bepaald thema? Hieronder vind je de domeinen waarbinnen we actief zijn. 

Creative & innovative business

 • Digital experiences
 • Measuring and designing strategic communication
 • Data insights and security
 • Futureproof business design

Health & Care challenges

 • E-health and E-care
 • Assessment and screening
 • Forensic psychology
 • Designing effective interventions
 • Empowering circles of care
 • Diversity in care
 • Quality of life at older ages
 • Rehabilitation technology and prosthetics and orthotics
 • Improving inclusion for people with intellectual disabilities
 • Living lab research

Smart tech & design

 • Smart systems
 • Smart and sustainable design
 • Smart production
 • Smart mobility

Sustainable energy & commodities

 • Energy and energymanagement in buildings
 • Energy in greenhouse horticulture
 • Cultivation, breeding and biobased chemicals
 • Advanced process  technology
 • Environmental management and landscaping

 

Onderzoekscentra 

Binnen de hogeschool wordt onderzoek geclusterd binnen een aantal expertisecentra. 

Kenniscentrum Energie

Richt zich op het beheer van energiesystemen in gebouwen en in glastuinbouw

Meer info via http://kce.thomasmore.be.

Radius

In haar onderzoek rond algen en insecten focust Radius zich op duurzame grondstoffen in voeding, veevoeding, chemie, cosmetica en farmacie. 

Meer info via http://www.radius-research.weebly.com.

Memori

Onderzoek en innovatie in communicatie & digitale media en futureproof ondernemen.

Mobilab, Vonk3 en K-Point 

Verricht onderzoek op het raakvlak van welzijn en technologie.

Meer info via http://www.mobilab.be, http://www.vonk3.be en http://www.k-point.be.

Expertisecentrum Toegepaste Psychologie

Vertaalt psychologische theorie en expertise naar de praktijk. Door het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en welzijn bouwen we mee aan een warme én doordachte zorg.

Meer info via http://www.expertisetoegepastepsychologie.be.

CEBUD

Richt zich op thema’s als referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie, menswaardigheid, armoede en armoedebestrijding, effectieve budget- en schuldhulpverlening.

Meer info via http://www.cebud.be.

LiCalab

Onze proeftuin co-creëert, test en valideert nieuwe innovaties in de zorg met eindgebruikers in hun eigen leef- of werkomgeving. 

Meer info via http://www.licalab.be.