Graduaatsopleidingen Campus De Nayer nemen vliegende start

18 september 2017

Vanaf september kan je op Campus De Nayer ook een HBO5-opleiding Informatica volgen in dagonderwijs. Het traject dat Thomas More samen met CVO-partner TSM Mechelen uitwerkte, neemt met 20 studenten een vliegende start en de inschrijvingen lopen nog. Maar ook de graduaatsopleidingen Elektromechanica en Elektriciteit die in 2015 van start gingen met respectievelijk 4 en 10 studenten zijn - met 24 eerstejaars elk - helemaal volzet. ‘Dit succes komt niet helemaal onverwacht’, zegt unitmanager Martine Taeymans. ‘Het HBO5-niveau beantwoordt duidelijk aan een behoefte en het heeft een mooie toekomst.’

HBO5 Informatica, Elektromechanica en Elektriciteit zijn enorm succes 

In 2019 komen de HBO5-opleidingen van het volwassenonderwijs naar de hogeschool. HBO5-opleidingen zijn praktijkgerichte, 2-jarige beroepsopleidingen die nu nog tussen secundair en hoger onderwijs in zitten, maar die straks integraal deel zullen uitmaken van het hoger onderwijs. Voor heel wat studiekiezers die nu tussen wal en schip vallen, omdat een bachelor wat te hoog gegrepen is of te vroeg komt, kan dit onderwijsniveau een ideale stap zijn naar een beroep, of een opstapje  naar een bachelordiploma.

‘Graduaatsopleidingen, zoals het nieuwe HBO5 officieel gaat heten, trekken een divers publiek aan’, zegt Martine Taeymans. ‘De instroom is een mix van schoolverlaters en werkenden maar ook van jongeren die de bachelor probeerden en nu overschakelen naar HBO5. Vaak is dat een prima zet want de opleidingen zijn nog praktijkgerichter dan de bachelor en de begeleiding is nog directer. We zijn ervan overtuigd dat de graduaatsopleidingen snel zullen bijdragen tot een lagere drop-out uit het onderwijs en een betere match tussen opleiding en tewerkstelling.’ Naast de dagtrajecten blijven Thomas More en CVO TSM ook HBO5-trajecten aanbieden voor werkstudenten in de avonduren. Voor ieder student is er dus een traject op maat.

Positieve keuze

‘De integratie van het HBO5-niveau is een positief verhaal’, zegt Martine Taeymans. “Het is zeker de bedoeling is meer generatiestudenten te oriënteren naar het HBO5-niveau en dit uit te bouwen tot een volwaardige pijler in het hoger onderwijs. De integratie zal de studieoriëntatie vergemakkelijken, meer hooggeschoolden naar de arbeidsmarkt sturen en een echte sociale hefboom worden. Met 120 studenten, de tweedejaars meegerekend, levert het HBO5 al een substantiële bijdrage aan het succes van de technologieopleidingen op onze campus.” 

Veerle Heyvaert
Directeur Marketing & Communicatie
T 0473 81 38 96