Simulatie- en teamtrainingen acute verloskunde

Simulatietraining is de meest aangewezen manier om te leren en jezelf bij te scholen binnen de gezondheidszorg. Vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen kunnen op deze manier in een veilige omgeving hun vaardigheden oefenen en een optimale teamwerking trainen. Beide factoren zijn van groot belang voor een kwalitatieve zorgverlening.

Ons uitgebreid aanbod aan trainingen is volledig af te stemmen op uw behoefte en wordt op maat gemaakt. U kan kiezen uit verschillende topics, locatie en simulatiemateriaal. De trainingen worden begeleid door onze ervaren docenten. U kan er ook voor kiezen het simulatiemateriaal te huren en zelf een training te voorzien in uw instelling.

Simulatietraining acute verloskunde: (duur: minimaal 2u per item)

 • acute bloedingen: solutio - postpartumbloeding
 • (pre-) eclampsie en reanimatie van de zwangere
 • schouderdystocie
 • stuitbevalling
 • navelstrengprolaps
 • reanimatie van de pasgeborene
 • de bevalling onderweg en in acute situaties - voor verpleegkundigen en spoedartsen

Reanimatietraining: (duur: minimaal 1u)

 • reanimatie van de zwangere
 • reanimatie van de pasgeborene

Een simulatietraining op maat van uw team kan georganiseerd worden voor minimum 4u en maximum 6u per dag. Per vormingsdag kunnen minimaal 6 - maximaal 12 personen inschrijven. Eenzelfde vormingsdag kan herhaald worden zodat het ganse team kan bijgeschoold worden.

Locatie
Ziekenhuis
: gebruik van eigen afdeling/verloskamer, bevallingsrobot en/of neonatale robot, simulatiemateriaal, cursusmateriaal, (koffiepauze te voorzien door ziekenhuis).
OF
Campus Turnhout Thomas More: bevallingsrobot, neonatale robot, simulatiemateriaal, videostreaming, cursusmateriaal, koffiepauze, broodjeslunch.  Meerprijs bij vorming 3u: eenmalig 45 euro
 Meerprijs bij vorming 6u: eenmalig 150 euro (incl. broodjeslunch)

Lesgevers
Lesgevers van Thomas More gecertificeerd in simulatietraining.
OF
De instelling voorziet eigen lesgever en huurt het simulatiemateriaal van Thomas More. De externe lesgever wordt opgeleid door Thomas More voor het gebruik van het simulatiemateriaal (kostprijs: 120 euro)

Mogelijkheden Simulatietraining acute verloskunde

Simulatietraining Acute verloskunde zonder reanimatie

 • 4u training - met bevallingsrobot Freya en baby Thomas - ziekenhuis - 2 docenten TM | 150 euro pp
 • 6u training - met bevallingsrobot Freya en baby Thomas - ziekenhuis - 2 docenten TM | 220 euro pp
 • 4u training - met bevallingssimulator Mama Nathalie en popje - ziekenhuis - 2 docenten TM | 100 euro pp
 • 6u training - met bevallingssimulator Mama Nathalie en popje - ziekenhuis - 2 docenten TM | 170 euro pp

Simulatietraining Acute verloskunde met reanimatie (NLS en/ of reanimatie van de zwangere)

 • 4u training - met bevallingsrobot Freya en baby Thomas + babyrobot Pim - ziekenhuis - 2 docenten TM | 160 euro pp
 • 6u training - met bevallingsrobot Freya en baby Thomas + babyrobot Pim - ziekenhuis - 2 docenten TM | 230 euro pp
 • 4u training - met bevallingssimulator Mama Nathalie en popje + babyrobot Pim - ziekenhuis - 2 docenten TM | 110 euro pp
 • 6u training - met bevallingssimulator Mama Nathalie en popje + babyrobot Pim - ziekenhuis - 2 docenten TM | 180 euro pp

Reanimatie

 • NLS reanimatie van de pasgeborene: babyrobot Pim - 2u training - ziekenhuis - 2 docenten TM | 75 euro pp
 • Reanimatie zwangere - 2u training - ziekenhuis - 2 docenten TM | 65 euro pp 

Verhuur

 • Bevallingsrobot Freya met baby Thomas (+ 1 docent van TM) | 4u - 500 euro
 • Bevallingsrobot Freya met baby Thomas (+ 1 docent van TM) | 6u - 650 euro
 • Babyrobot Pim | 4u - 250 euro

Bij verhuur wordt een contract opgemaakt dat ondertekend wordt door beide partijen en waarin de duur van de huurperiode vastgelegd wordt. Bij het verhuur van Babyrobot PIM hoort een verplichte opleiding van de externe instructor door Thomas More (kostprijs 120 euro). Het verhuur van Bevallingsrobot Freya met baby Thomas zijn steeds inclusief 1 docent Thomas More die de poppen bedient tijdens de trainingen. Bij vervoer van het materiaal door Thomas More wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Een vooraf bepaald voorschot wordt als waarborg gestort. (PIM: 250 euro, Freya: 500 euro)

CTG- en STAN monitoring

 • herhaling theorie
 • uitgebreide casuïstiek
 • juridische aspecten voor de vroedvrouw

Deze training kan georganiseerd worden in het ziekenhuis of op de campus voor 3u of 4u met een maximum van 20 personen (minimum 10 personen) per training. Data kunnen onderling afgesproken worden.

 • Kostprijs | (vorming 4u) 60 euro pp - (vorming 3u) 50 euro pp
 • Lesgever | vroedvrouw gecertificeerd in STAN-monitoring

Vragen?

Contacteer Violet Vervloet voor meer info.

Violet Vervloet
T +32 14 80 61 01