More Time | Leraar Lager Onderwijs - Vorselaar

Word leraar lager onderwijs op je eigen tempo!

Heb je meer tijd nodig om de opleiding af te werken? Kan een aangepast traject je helpen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs of sluit dit beter aan bij je persoonlijke situatie? Kies dan voor een gespreid traject met een studieduur van vier jaar.

Wat?

 • Je kiest bewust voor een verlenging van je studieduur van 3 naar 4 jaar bij de aanvang van de opleiding.
 • Je neemt jaarlijks ± 45 i.p.v. 60 studiepunten op.
 • Je wordt begeleid door een studiecoach.
 • Je kan je eerste praktijkervaringen opdoen zonder de druk van een beoordeling.

Waarom?

 • Je krijgt meer tijd om je inhouden te verwerken.
 • Je krijgt de mogelijkheid om ondersteuningscursussen te volgen.
 • Je zet samen met je studiecoach in op jouw leercompetenties.
 • Je gaat zuiniger om met je leerkrediet en studie-efficiëntie.
 • Je start de opleiding met meer zelfvertrouwen!

Voor wie?

 • Je wil de overgang van secundair naar hoger onderwijs vlotter laten verlopen.
 • Je wil de opleiding spreiden vanwege je persoonlijke situatie (bv. een veeleisende hobby of topsport, gezinssituatie, de combinatie van werken en studeren ...).

Overzicht

 • Vrijwillige stage zonder beoordeling in het eerste opleidingsjaar.
 • Alle praktijkvakken worden gespreid.
 • Verschillende leergebieden worden gespreid.

Het opleidingstraject met méér tijd

Opleidingsjaar 1 (47 SP)

 • Communicatieve en digitale vaardigheden (4sp)
 • Cultureel bewustzijn (4sp)
 • Wiskunde (6sp)
 • Nederlands (6sp)
 • Mens en maatschappij (3sp)
 • Wetenschappen en techniek (3sp)
 • Bewegingsopvoeding (3sp)
 • Muzische vorming (6sp)
 • RK-godsdienst (3sp)
 • Didactische vorming (6sp)
 • Relationele vorming (3sp)

Opleidingsjaar 2 (43 SP)

 • Praktijk 1 (10sp)
 • Frans 1 (3sp)
 • Didactische vorming  (3sp)
 • Relationele vorming (3sp)
 • Wiskunde (3sp)
 • Nederlands (3sp)
 • Wereldoriëntatie (3sp)
 • Muzische vorming (6sp)
 • RK-godsdienst (3sp)
 • Boeiend buiten (3sp)
 • Wereldburgerschap (3sp)

Opleidingsjaar 3 (43 SP)

 • Praktijk 2 (15sp)
 • Frans 2 (3sp)
 • Pedagogische vorming (3sp)
 • Wiskunde (3sp)
 • Nederlands (3sp)
 • Wereldoriëntatie (3sp)
 • Zorgbreed werken (4sp)
 • Wijs met taal (3sp)
 • Expert muzische vorming/wereldoriëntatie (6sp)

Opleidingsjaar 4 (47 SP)

 • Praktijk 3 (22sp)
 • Eerste leerjaar (7sp)
 • Start-wijzer (3sp)
 • Leren in verscheidenheid (3sp)
 • Religie, zingeving, levensbeschouwing (3sp)
 • Praktijkonderzoek (9sp)
Ellen Piedfort
T + 32 14 74 38 18