Focus op Wiskunde 2019

Op 30 januari 2019 organiseren we een studienamiddag ‘Focus op wiskunde’ voor leraren wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het GO!. Naast een toelichting bij de nieuwe leerplannen wiskunde in beide netten kan je een keuze maken uit boeiende praktijkworkshops.
De studiedag vindt plaats in de lokalen van Thomas More, Lepelstraat 2 te Vorselaar. De deelnameprijs bedraagt 45 euro.

Inschrijven kan via deze link.

Programma

13.00 uur - 13.30 uur onthaal met koffie en leermiddelenbeurs

13.30 uur - 15.00 uur sessie 1 met keuze uit:

 • 1. Toelichting bij het nieuwe leerplan wiskunde katholiek onderwijs Vlaanderen
  Op deze leerplanvoorstelling krijg je basisinformatie over het nieuwe leerplan wiskunde in de eerste graad. Je snuistert in het nieuwe leerplan en kan je eerste prangende vragen stellen.
  door Ria Van Huffel, vakbegeleider wiskunde PB regio Antwerpen
 • 2. Toelichting bij het didactisch cahier van het GO! voor het nieuwe leerplan wiskunde
  Dit didactisch cahier (digitaal) bevat fiches per zinvol doelengeheel. In de fiches wordt ingegaan op de horizontale en verticale samenhang, worden tips gegeven voor oa differentiatie, taalontwikkelend lesgeven, begeleiding, opvolging en een krachtige leeromgeving. Tijdens de sessie kunnen we ingaan op de visie van het GO! op de invulling van kwalitatief STEM-onderwijs en de rol van wiskunde hierin.
  door Wendy Luyckx en Wim Verreycken, pedagogisch adviseurs SO wiskunde/STEM
 • 3. Differentiatie en co-teaching: hoe breng je het in de praktijk
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zowel het secundair onderwijs als de lerarenopleiding staan we stil bij co-teaching. We bespreken samen met de deelnemers de kenmerken van deze organisatievorm en halen mogelijkheden tot differentiatie aan. We formuleren op basis van eigen ervaringen positieve aspecten en aandachtspunten om concreet in jouw school mee aan de slag te gaan.
  door Inge Peeters, pedagoge & An Conings, opleidingsmanager Bachelor S.O. Thomas More Kempen i.s.m. het Kardinaal van Roey-instituut (Vorselaar) en het Sint-Claracollege (Arendonk)  
 • 4. Statistiek met GeoGebra 6 (klassiek) deel 1
  In deze workshop ligt de focus op:
      •    tekenen van staaf-, schijf- en strookdiagrammen
      •    opstellen van frequentietabellen
      •    verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
      •    tekenen van histogrammen
      •    berekenen van centrummaten en spreidingsmaten
      •    tekenen van boxplots
  door Roger Van Nieuwenhuyze, oud-hoofdlector wiskunde Odisee Brussel
 • 5. Puzzels, raadsels en spelletjes in de wiskunde
  Na een korte inleiding werk je per twee aan een afwisselende serie opdrachten. Je speelt spelletjes tegen elkaar, je maakt puzzels en bespreekt problemen. Er zijn heel wat raadsels om op te lossen en er zijn ook een paar tips om de Pi-dag te vieren. Bij veel van deze onderdelen, om niet te zeggen bij alle onderdelen gebruik je concreet materiaal. Bij veel vraagstukken kun je zelf nadien veel variaties bedenken door bijvoorbeeld de spelregels iets te veranderen. Dit kan je dan ook aan je leerlingen vragen en dan kunnen ze hun zelf uitgevonden puzzels onderzoeken.  
  Om een oplossing te vinden is een doortastende, frisse geest vereist. De meeste opdrachten zijn ook zeer geschikt om in de klas te doen en de werkvorm is dat zeker ook. Aan het eind neem je een hand-out mee met alle opdrachten en krijg je ook de antwoorden. De deelnemers kunnen alle gebruikte materiaal onder elkaar verdelen en er zijn er leuke prijzen voor degenen die de opdrachten goed vervuld hebben (soms heb je ook de factor geluk nodig).
  door Odette de Meulemeester, oud-leerkracht wiskunde KSO Glorieux Ronse

15.00 uur - 15.30 uur drankpauze en leermiddelenbeurs

15.30 uur - 17.00 uur sessie 2 met keuze uit:

 • 1. Toelichting bij het nieuwe leerplan wiskunde katholiek onderwijs Vlaanderen (herhaling)
 • 2. Toelichting bij het didactisch cahier van het Go8 voor het nieuwe leerplan wiskunde (herhaling)
 • 3. Statistiek met GeoGebra 6 (klassiek) deel 2 (vervolg op deel 1)
  In deze workshop ligt de focus op:
  • tekenen van staaf-, schijf- en strookdiagrammen
  • opstellen van frequentietabellen
  • verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
  • tekenen van histogrammen
  • berekenen van centrummaten en spreidingsmaten
  • tekenen van boxplots
  door Roger Van Nieuwenhuyze, oud-hoofdlector wiskunde Odisee Brussel
 • 4. Functies in actie
  Heel wat verschijnselen rondom ons kun je beschrijven met een wiskundig model, met als doel die verschijnselen te onderzoeken en voorspellingen te doen. In zo'n wiskundig model staat het begrip functie centraal. Aan de hand van praktische proeven en gedachtenexperimenten laten we zien hoe een context kan leiden tot het opstellen van zo'n functies. De onderwerpen zijn integreerbaar in het reguliere lesgebeuren van de eerste en de tweede graad, met als doel de inzet van wiskunde in de wereld rondom ons te laten zien.   
  door Koen De Naeghel, leraar wiskunde O.L.V.-college Assebroek en auteur
 • 5. In de Knoop met wiskunde
  Tijdens deze interactieve workshop zal het concept van wiskundige knopen verklaard worden. We testen hierbij triviale knopen alsook de klaverbladknoop.  De nadruk zal liggen op het effectief maken van deze wiskundige knopen en het vervolgens analyseren van de theorie hierachter.
  door Erwin Van de Put, docent Techniek / Natuurwetenschappen / WiWeTe® STEM-Techniekcoach Bachelor S.O. Thomas More Kempen
 • 6. Wiskunde met machientjes
  Kan het begrijpen van wat bepaalde machientjes doen, het probleemoplossend vermogen van leerlingen stimuleren? Spelen met machientjes laat toe om wiskunde eens toe te passen in een andere context en kan aanleiding geven tot boeiende zoek- en denkproblemen waarbij ook GeoGebra een rol kan spelen. In deze sessie tonen we enkele mogelijkheden voor de eerste/tweede graad.
  door Ilse De Boeck, docent wiskunde Bachelor S.O. Thomas More Kempen
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Ilse De Boeck
Docent Wiskunde