Taalgericht wetenschapsonderwijs

Taalgericht vakonderwijs kreeg de afgelopen decennia heel wat aandacht. Om de troeven hiervan in het werkveld te ondervinden, rolden we een kleinschalig PWO-onderzoek in twee lagere scholen uit. Een taaldocent bewerkte een bestaand WO-lessenpakket over energie, dat deel uitmaakte van Inclu-S-ed, een voorgaand onderzoek over zelfontdekkend leren, volgens de principes van taalontwikkelend lesgeven om dit vervolgens zelf te onderwijzen in zowel een concentratieschool als een witte school. Uit de resultaten bleek dat de motivatie en ook het leerrendement van allebei de klassen significant stegen na de lessen. Opvallend genoeg steeg de motivatie van de concentratieschool het meeste.

Een tweede vaststelling in dit onderzoek was dat taalontwikkelend onderwijs tot fundamenteel leren kan leiden. Immers, zowel de anderstalige leerlingen als de moedertaalleerlingen gaven in het onderzoek aan dat ze het apprecieerden wanneer hun probleemoplossend vermogen geprikkeld werd. 

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek ten slotte dat een afwisseling in begeleide instructie en zelfontdekkend leren beter is dan lessen waarin de leerlingen volledig zelfontdekkend aan de slag kunnen.

Bijgevolg is professionalisering inzake taalgericht vakonderwijs in het werkveld, maar evengoed in de Lerarenopleiding, een noodzaak voor de toekomst.
 

In beeld

proefjes taalontwikkelend wetenschapsonderwijs wandteksten taalontwikkeld wetenschapsonderwijs woordenmuur taalontwikkelend wetenschapsonderwijs
Elena Schutjes
Docent Nederlands Lerarenopleiding Lager Onderwijs