Inclu-s-ed: Inclusive Science Education

Inclu-S-ed staat voor “inclusive science education”. In deze studie hebben we de kennis van en motivatie voor wetenschappen onderzocht bij leerlingen van de 3de graad lager onderwijs met een verschillende sociaal economische status voor en na een lessenreeks onderzoekend leren. De lessenreeks bestond uit 4 lessen van 75 - 100 minuten waarbij de leerlingen geleidelijk meer zelfstandigheid kregen om onderzoekend aan de slag te gaan.

Inclusive Science Education

We hebben vastgesteld dat door deze lessenreeks de kennis bij de leerlingen van hoe je moet onderzoeken toenam én dat de leerlingen echt wel zelfstandig onderzoekjes konden uitvoeren.

Echter de motivatie van de leerlingen, die erg hoog lag voor de lessenreeks, was licht gedaald na de lessenreeks. Er kon geen correlatie worden gelegd met de sociaal economische status van de leerlingen. In de literatuur zijn studies gepubliceerd waar de motivatie van de leerlingen steeg door onderzoekend lerend aan de slag te gaan (1, 2), maar ook waar het enthousiasme voor wetenschappen daalde (3). Eén studie (4) geeft aan dat praktisch onderzoekend leren aan de slag gaan initieel de interesse in wetenschappen kan verhogen, maar als je motivatie op lange termijn voor wetenschappen wilt verkrijgen, dit enkel kan als er op regelmatige basis gedurende jaren onderzoekend lerend wordt gewerkt.

Dit alles sterkt ons idee dat het belangrijk is om onderzoekend lerend aan de slag te gaan met leerlingen, en dat je dit heel regelmatig, liefst gedurende heel de lagere school moet doen. Daarom worden onze toekomstige leerkrachten hier extra in getraind. 

In een vervolgproject werd de invloed van taalgericht wetenschapsonderwijs onderzocht op het leerrendement en de leermotivatie van leerlingen. Meer informatie over dit project kan je hier vinden.

In beeld

Inclused Inclused
Lieveke Hellemans
Lerarenopleider
T +3214740215
Stefan Haesen
Docent
T +32 495 61 48 39