Start to Teach in het secundair onderwijs

GRATIS proeven van het lerarenberoep met Thomas More!

Sta je net voor de klas in het secundair onderwijs? Proef je al van het lerarenberoep maar heb je nog geen lerarendiploma? Zit je met vragen rond het lesgeven? Dan is deze GRATIS cursus zeker iets voor jou.

Deze cursus stelt het leren van elkaar centraal en kan ook een opstap naar de lerarenopleiding betekenen. (zie info examencontract)

 • plaats: campus Geel  én campus Vorselaar
 • data en timing: vijf sessies verspreid over het schooljaar: 
      ma. 13.11.2023, 16 - 18u. - info en netwerkmoment (online)
      dag 1: di. 21.11.2023, 9 - 15.30u. (campus Geel)
      dag 2: vrij. 8.12.2023, 9 - 15.30u. (campus Vorselaar)
      do. 18.01.2024, 16 - 18u - intervisie  (campus Geel)
      woe. 28.02.2024, 16 - 18u. - intervisie (campus Vorselaar)
 • kostprijs: GRATIS

Opbouw en aanpak

In het online info- en netwerkmoment maak je kennis met de andere deelnemers en beluisteren we elkaars eerste ervaringen. We staan stil bij jouw noden. Zo kunnen we gericht het programma van de tweedaagse vorming verder afstemmen op de noden van alle deelnemers. 

In dag 1 van de tweedaagse vorming komen kenmerken van een goede les aan bod: (meer info klik hier)

 • We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen. 
 • Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we verbanden tussen de verschillende elementen om tot een goede lesopbouw en -uitvoering te komen. 
 • We kijken samen naar lessen die je al hebt uitgewerkt en de vragen die je daarbij hebt, zodat het direct bruikbaar is voor de eigen klaspraktijk. Breng zeker je leerplan mee voor een vak/vakken naar keuze. 

In dag 2 plaatsen we het thema klasmanagement centraal. (meer info klik hier)

 • We staan stil bij je eigen motiverende lesgeefstijl en bekijken je aanpak rond stopgedrag. 
 • Ook het item ‘straffen en belonen’ passeert hierbij de revue. 
 • We focussen eveneens op het preventieve luik van klasmanagement. 
 • We nodigen je uit om gedurende de ganse dag ook na te denken over je eigen pedagogisch handelen. 
 • We vragen je om vooraf aan deze dag ook neer te schrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.

Tijdens twee terugkomsessies:

 • gaan we concreet aan de slag met jouw vragen en reflecteren we over concrete casussen; 
 • inspireren we elkaar en delen tips en adviezen;
 • zetten we jouw sterke punten nog kracht bij;
 • verbeteren we jouw werkpunten door met elkaar van gedachten te wisselen en deze informatie theoretisch te kaderen.

Zo zetten we tijdens deze intervisiemomenten in op verdere professionalisering. 

Schrijf je in voor het traject!        Schrijf je in voor dag 1       Schrijf je in voor dag 2   

Als je kiest voor een examencontract waarbij je de leerinhouden zelfstandig verwerft en examen aflegt, als opstap naar de lerarenopleiding, neem dan contact op met caroline.liekens@thomasmore.be 

Begeleiding met ervaring

Inge Peeters is pedagoog en docent aan de Lerarenopleiding Thomas More Kempen. Inge houdt zich vooral bezig met de pedagogisch-didactische vorming; algemene didactiek, klasmanagement en differentiatie als grondhouding. Ze verzorgt navormingen op maat van secundaire scholen en begeleidt zowel directies als leraren met telkens het leerproces van de leerling als centraal aandachtspunt.
Tine Luyckx is docent Frans en stagebegeleider verbonden aan Thomas More. Daarnaast is ze nog steeds leerkracht Frans in het secundair onderwijs. Daar begeleidde ze als mentor gedurende een tiental jaar startende leerkrachten.

Inge Peeters
Docent Lerarenopleiding Secundair Onderwijs
Ann Verheyen
coördinator Vormingscentrum Onderwijs Kempen
T 014 50 81 69