Start to Teach

Proeven van het lerarenberoep met Thomas More!

Sta je net voor de klas in het secundair onderwijs? Proef je al van het lerarenberoep maar heb je nog geen lerarendiploma? Zit je met vragen rond het lesgeven? Dan is deze cursus zeker iets voor jou.

We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen waarbij jouw noden en zorgen het uitgangspunt vormen. We zetten ook in op zowel het preventieve als het curatieve klasmanagement. Ook je eigen motiverende lesgeefstijl krijgt de nodige aandacht. 
Deze cursus stelt het leren van elkaar centraal en kan ook een opstap naar de lerarenopleiding betekenen. (zie info creditcontract)

 • Locatie: Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
 • Timing: vier sessies verspreid over het schooljaar: 
  di. 17/01/2023 – online 16-18 uur
  2 volle dagen
      do. 9/02 campus Geel 9-16 uur
      di. 7/03 campus Geel 9-16 uur
  2 halve dagen
      vr. 24/03 campus Geel 13-16 uur
      vr. 21/04 campus Geel 13-16 uur
 • Kostprijs: € 395 inclusief het handboek Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. (2018) - winkelwaarde 44,70 euro.

Inschrijvingsinfo

De inschrijvingen voor het begeleidingstraject verlopen via het Donchecentrum: schrijf je in 

Als je kiest voor een creditcontract waarbij je de leerinhouden zelfstandig verwerft en examen aflegt, als opstap naar de lerarenopleiding, neem dan contact op met caroline.liekens@thomasmore.be 

Begeleiding met ervaring

Inge Peeters is pedagoog en docent aan de Lerarenopleiding Thomas More Kempen. Inge houdt zich vooral bezig met de pedagogisch-didactische vorming; algemene didactiek, klasmanagement en differentiatie als grondhouding. Ze verzorgt navormingen op maat van secundaire scholen en begeleidt zowel directies als leraren met telkens het leerproces van de leerling als centraal aandachtspunt.
Karen Claes begeleidde als onderwijskundige en docent aan de Lerarenopleiding Thomas More gedurende 10 jaar toekomstige leraren in de ontwikkeling van hun didactische, pedagogische en communicatieve vaardigheden.  
Karen en Inge begeleiden ook het project rond Duaal lesgeven, een proefproject van de Vlaamse overheid waarbij vakmensen uit bedrijven voor de klas komen te staan. Samen met jullie gaan we voor sterke leraren in kwaliteitsvol onderwijs!

Timing en opbouw

online netwerkmoment: dinsdag 17 januari 2023 – 16-18u.
In dit eerste moment maak je kennis met de andere deelnemers en beluisteren we elkaars eerste ervaringen. We staan stil bij jouw noden. Zo kunnen we gericht het programma van de tweedaagse in oktober verder afstemmen op de noden van alle deelnemers. 

twee volle dagen: donderdag 9 februari en dinsdag 7 maart: 9-16u.
Dag 1: We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen. Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we verbanden tussen de verschillende elementen om tot een goede lesopbouw en -uitvoering te komen. We kijken samen naar lessen die je al hebt uitgewerkt en de vragen die je daarbij hebt, zodat het direct bruikbaar is voor de eigen klaspraktijk. Breng zeker je leerplan mee voor een vak/vakken naar keuze. 
Dag 2: Tijdens de tweede dag plaatsen we het thema klasmanagement centraal. We staan stil bij je eigen motiverende lesgeefstijl en bekijken je aanpak rond stopgedrag. Ook het item ‘straffen en belonen’ passeert hierbij de revue. We focussen eveneens op het preventieve luik van klasmanagement. We nodigen je uit om gedurende de ganse dag ook na te denken over je eigen pedagogisch handelen. We vragen je om vooraf aan deze dag ook neer te schrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.

halve dag intervisie: vrijdag 24 maart: 13-16u. 
halve dag intervisie: vrijdag 26 april: 13–16u.
Tijdens deze terugkommomenten gaan we concreet aan de slag met jouw vragen en reflecteren we over concrete casussen. We brainstormen samen over de aanpak van concrete casussen, inspireren elkaar en delen tips en adviezen. Zo zetten we tijdens deze intervisiemomenten in op verdere professionalisering. Jouw sterke punten zetten we nog kracht bij en jouw werkpunten verbeteren we door met elkaar van gedachten te wisselen en deze informatie theoretisch te kaderen. 

Caroline Liekens
werkpleklerencoördinator
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69