Vervangingen - dienstbetoon

Beste directie, stagementor,

Welkom op deze pagina waar u alles kan terug vinden voor het aanvragen van vervangingen door studenten in één van uw klassen. Deze aanvraag kan echter enkel gebeuren door scholen die stage-aanvragen bij ons, Lerarenopleiding Thomas More Kempen hebben ingediend.

 

Aanvragen doen voor vervangingen

Via dit mailadres kan u aanvragen doen voor vervangingen van studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs. Het gaat om vervangingen van max. 1 dag waarbij studenten de klas overnemen zodat de leraar klasvrij is.

Mogen wij u vragen om alle gegevens in te vullen zodat de aanvragen goed bij ons terecht komen.

  • Naam van de school
  • Naam contactpersoon + e-mailadres/telefoonnummer
  • Datum aanvraag + vermelding halve/hele dag + vermelding klas/leeftijd

Gelieve ook billijk te zijn in het aantal vervangingen dat u aanvraagt. 

 

Nakijken of vervangingen werden ingevuld

Studenten kunnen zich via een studententool inschrijven voor de door u aangevraagde data. U kan steeds zelf nakijken of de aanvragen werden ingevuld. Dat kan:

Deze lijsten worden elke woensdag geüpdatet. Als u de studenten zelf al wil contacteren, kan dat via voornaam.achternaam@student.thomasmore.be.

Vanuit de lerarenopleiding worden de scholen niet gecontacteerd als er een student inschrijft voor een vervanging. De studenten zelf nemen enkele dagen voor de vervanging contact op, om af te spreken wanneer ze zullen komen. De derdejaarsstudenten komen de onderwerpen ten laatste de dag voordien afhalen. Ook de tweedejaarsstudenten gaan dit jaar twee  dagen vervangen. Zij komen de lessen meestal vroeger halen.

 

Afspraken

  • De studenten die komen vervangen zijn niet steeds lesvrij. Vervangen betekent voor hen, dat zij notities van gemiste lessen nadien moeten inhalen. Daarom vragen wij om het werk bij een vervanging tot een minimum te beperken. Materialen, kopies, ontwerpen van leeractiviteiten worden voorzien door de klasleraar voor de student.
  • Uw aanvragen zullen niet gegarandeerd ingevuld worden. Wij laten de studenten de keuze wanneer zij vervangen en wanneer niet. Er zijn ook verplichte lessen, stages, … , kortom momenten waarop studenten niet kunnen komen vervangen.

Wij hopen op een goede samenwerking,

 

Met vriendelijke groeten,

Campus Vorselaar
Kleuteronderwijs | Elien Peeters | 0492 15 71 48

Kleuteronderwijs | Leen Thijs| 0478 65 82 53
Lager Onderwijs | Mieke Van Camp | 0492 15 71 53
Lager Onderwijs | Ann Dirckx  | 014 74 05 71

Campus Turnhout
Lager Onderwijs | Carin Smolderen | 0496 31 95 90

 

Mailadres voor vervangingen aan te vragen:

vervangingen.basisonderwijs.kempen@thomasmore.be

 

Elien Peeters
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 75
Carin Smolderen
Praktijkcoördinator Leraar Lager Onderwijs Turnhout
T +32 492 15 71 54
Ann Dirckx
Praktijkcoördinator Leraar Lager Onderwijs Vorselaar
T +32 14 74 05 71
Mieke Van Camp
Praktijkcoördinator Leraar Lager Onderwijs Vorselaar
T +32 492 15 71 53