Praktijk bijkomend vak

Studenten binnen de opleiding bijkomend vak functioneren op het niveau van fase 3 voor praktijk. De student integreert de verworven competenties uit de 10 typefuncties en heeft aandacht voor het bevragen en bijsturen van het eigen functioneren. De student toont aan dat hij zorgbreed kan werken en streeft naar een innoverende aanpak.

De concrete verwachtingen en organisatie van deze stages vindt u in de stage-aanvraag bijkomend vak:

Na elke les of lessenreeks wordt een lesfeedbackformulier ingevuld, de criteria waar een “3” voor staat, zijn specifiek van toepassing . De criteria van fase 1 en fase 2 blijven ook van toepassing.

Na elke stageperiode wordt er per vak een synthese lesgebonden competenties gemaakt door de vakmentor(en). Feedback omtrent het klasoverschrijdend functioneren van de student tijdens de clusteractiviteiten kan een plaats krijgen in de laatste rubriek 'aanvullende commentaar'. Mogen we u eraan herinneren dit document zeker te handtekenen onderaan? 

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83