Praktijk 1

Vanaf de aanvang van het eerste jaar willen we de pendel theorie - praktijk op gang brengen. Daarom opteren we ervoor om onze studenten al snel praktijkervaring te laten opdoen in een secundaire school door te werken met een 'inleefstage' vanaf het begin van het academiejaar. Op die manier krijgen studenten al snel de mogelijkheid om het beroep van leraar in al zijn facetten te leren kennen, voeling te krijgen met de leerlingen en de thema's die binnen de praktijkateliers (praktijk @ campus) aan bod komen af te toetsen aan de praktijk. Meer informatie over de verwachtingen en het opzet van deze inleefstage kan u hier terugvinden:

Informatiebundel studenten inleefstage 

In het tweede semester staan onze studenten dan zelf voor de klas. Als voorbereiding op het zelf les geven, voorzien we in de opleiding een stage-voorbereidingsroute. Studenten gaan aan de slag met de lesonderwerpen onder begeleiding van de vakdocent.  In de eerste fase ligt het accent op het verwerven van handelingsbekwaamheid voor de meest elementaire beroepssituaties in een begeleide, vereenvoudigde context. Het leren lesgeven staat centraal. De student moet aantonen dat hij de attitudes, vaardigheden en het leervermogen bezit om een les voor te bereiden, te geven en hierover te reflecteren.

De concrete verwachtingen en opbouw van de praktijkcomponent (als geheel) in fase 1 vindt u  hier:

Informatiebundel voor mentoren: praktijk deel 1

Na elke les wordt een lesfeedbackformulier ingevuld door de betrokken mentor/en. Daarvan kan u hier binnenkort het sjabloon raadplegen.

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83