Stageinformatie - Secundair Onderwijs

Beste directie, mentor, stagebegeleider

Welkom op de infopagina stage van de Educatieve bacheloropleiding voor Secundair Onderwijs in Vorselaar (algemene vakken). U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke informatie over de stages van onze studenten in fase 1, 2 en 3 van de opleiding alsook de bijhorende (evaluatie)documenten. Directies en stagecoördinatoren kunnen eveneens terecht op lerarenstage.be voor het beheren van stage-aanvragen.

Voor alle stageinformatie over de Lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs LO / BR in Turnhout, kunt u terecht op het stageportaal van BASO LO/BR.

In het stage-infoboek vindt u weldra meer toelichting bij het stageconcept, de algemene afspraken in verband met praktijk in de opleiding en de specifieke opbouw van praktijk per fase. De stagekalender geeft een overzicht van de stageweken en de bijhorende observatie- en participatiemomenten voor elke fase.

Educatieve bachelor secundair onderwijs - Vorselaar

Mentoren vinden hieronder per fase meer informatie en de verschillende feedback- en evaluatiedocumenten terug.

Praktijk bijkomend vak

De opleiding bijkomend vak is voor studenten die al een onderwijsbevoegdheid (al dan niet voor secundair onderwijs) hebben. Praktijk voor deze studenten richt zich dan enkel op het verwerven van de lesgebonden competenties binnen het bijkomende onderwijsvak.

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83

Volg de lerarenopleiding!

Wil je als onderwijsinstelling op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de lerarenopleiding?
Schrijf je in