Stageinformatie - Secundair Onderwijs

Beste directie, mentor, stagebegeleider

Welkom op de infopagina stage van de lerarenopleiding secundair onderwijs campus Geel en Vorselaar. U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke informatie over de stages in de verschillende praktijkdelen alsook de bijhorende (evaluatie)documenten. Directies en stagecoördinatoren kunnen eveneens terecht op lerarenstage.be voor het beheren van stage-aanvragen.

Voor alle stageinformatie over de Lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs LO / BR in Turnhout, kunt u terecht op het stageportaal van BASO LO/BR.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen via praktijkbureau.secundair.onderwijs@thomasmore.be

 

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Vorselaar 

Onderstaande informatie is van toepassing voor de studenten in fase 1, 2 en 3 in de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in Vorselaar (algemene vakken). 

In het stage-infoboek vindt u weldra meer toelichting bij het stageconcept, de algemene afspraken in verband met praktijk in de opleiding en de specifieke opbouw van praktijk per fase. De stagekalender geeft een overzicht van de stageweken en de bijhorende observatie- en participatiemomenten voor elke fase.

Mentoren vinden hieronder per fase meer informatie en de verschillende feedback- en evaluatiedocumenten terug.

Praktijk één vak

Deze opleiding is voor studenten die al een onderwijsbevoegdheid (al dan niet voor secundair onderwijs) hebben. Praktijk voor deze studenten richt zich dan enkel op het verwerven van de lesgebonden competenties binnen het bijkomende onderwijsvak.

Educatief Graduaat Secundair Onderwijs - Geel

Mentoren vinden hieronder per praktijkdeel meer informatie en de verschillende feedback- en evaluatiedocumenten terug. 

Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Geel

Mentoren vinden hieronder per praktijkdeel meer informatie en de verschillende feedback- en evaluatiedocumenten terug. 

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83
Ilse Nijsmans
Praktijkcoördinator
Caroline Liekens
werkpleklerencoördinator

Volg de lerarenopleiding!

Wil je als onderwijsinstelling op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de lerarenopleiding?
Schrijf je in