Stageinformatie - Lager Onderwijs

Beste directie, mentor, stagebegeleider,

Welkom op de infopagina stage van de Lerarenopleiding Bachelor Lager Onderwijs Campus Turnhout en Vorselaar. U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke info over de stages van de driejarige en de verkorte opleiding tot Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs. Directies en stagecoördinatoren kunnen eveneens terecht op het stageportaal voor stage-aanvragen.

Thomas More Kempen biedt 4 opleidingsconcepten aan om leraar lager onderwijs te worden!

  • 2 initiële opleidingen met elk een eigen aanpak: één op campus Turnhout en één op campus Vorselaar.
  • 1 verkorte opleiding voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben op campus Vorselaar.
  • 1 LIO-opleiding voor studenten die al werken in lerarenuren in het lager onderwijs. Het is momenteel niet mogelijk om in te schrijven als leraar-in-opleiding in het lager onderwijs in academiejaar 2021-2022. Er wordt een nieuwe instap voorzien in september 2022. Ondertussen verbeteren we de afstemming tussen de noden in het onderwijswerkveld, de verwachtingen van de studenten en de haalbaarheid van de opleiding voor onze studenten. .

Ondanks de eigen aanpak binnen deze trajecten, werken de docenten nauw samen en kiezen we er bewust voor om de stages zo veel mogelijk gelijk te laten lopen.

 

NIEUW! Informatie stages 2022-2023

  • Meer informatie over de specifieke stages die georganiseerd worden in 2022-2023 vindt u in dit document.

  • De stagekalenders geven een overzicht van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan.

Informatie stages 2021-2022

 

  • Meer informatie over de specifieke stages die georganiseerd worden in 2021-2022 vindt u in dit document.

  • De stagekalenders geven een overzicht van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan.

 

In het stagevademecum vindt u meer info over ons praktijkconcept, toelichting bij het specifieke opleidingsconcept, een omschrijving van de invulling en de organisatie van elk stagetraject en afspraken in geval van onregelmatigheden. 

Het digitale stageportaal

We werken voor alle stages van Thomas More Kempen met het digitale stageportaal (https://stages.thomasmore.be). Via die weg gebeuren alle evaluaties van de studenten door mentoren en ankerdocenten én hebben alle partijen toegang tot de werkmap van de student. 

Je vindt via onderstaande pagina extra informatie en instructiefilmpjes om iedereen vlot op weg te helpen met het stageportaal. Zijn er toch bijkomende vragen, dan mail je naar praktijkbureau.lager.onderwijs@thomasmore.be.

Extra informatie bij het gebruik van het stageportaal vind je via deze pagina.

Driejarige opleiding - BALO Turnhout & Vorselaar

Elke student van de driejarige opleiding Lager Onderwijs Kempen loopt stage in drie fases: Praktijk 1Praktijk 2Praktijk 3.

Studenten uit de laatste opleidingsfase van de opleiding doen ook een stage in het eerste leerjaar.

Alle informatie en evaluatieformulieren van de verschillende stages en opleidingen kunt u per fase terugvinden.

Campus Turnhout 

Campus Vorselaar

Verkorte opleiding - BALOV Vorselaar

Studenten die al over een bachelordiploma beschikken, kunnen een verkorte lerarenopleiding volgen in Vorselaar. Deze opleiding duurt twee of drie semesters afhankelijk van het eerder behaalde diploma. We organiseren de stages van deze opleiding per semester.

Studenten doorlopen achtereenvolgens Praktijk A (niveau 1), Praktijk B (niveau 2) en Praktijk C (niveau 3). In het laatste semester van de opleiding doen studenten ook stage in het eerste leerjaar (niveau 3).

Nieuws

Mentoropleiding

Indien u stageplaatsen voor ons openstelt, betekent dit dat wij u als lerarenopleiding een gratis opleiding voor mentoren aanbieden. Naast de vierdaagse opleiding is er in 2021-2022 ook de mogelijkheid om een mentoropleiding te organiseren bij u op school. [Mentoropleiding]

Dienstbetoon en ondersteuning bij openluchtklassen

Stelt u voldoende klassen open? Dan kunt u een aanvraag indienen voor vervangingen tijdens bijscholingen en voor begeleiding bij openluchtklassen.

Vervangingen: Indien u hiervoor in aanmerking komt, contacteren wij u in september om dit te melden. U kunt ons vervolgens een overzicht bezorgen van de data waarop er leerkrachten op bijscholing zijn en u vervanging wenst. Wij zorgen voor een intekenlijst voor studenten. We kunnen niet garanderen dat alle vervangingen ingevuld worden (lessenroosters, activiteiten ...). Wekelijks kunt u een update bekijken op dit stageportaal. [Informatie vervangingen]

Begeleiding openluchtklassen: Bij het openstellen van stageklassen in het stageportaal voor stage-aanvragen kunt u uw aanvraag voor begeleiding van openluchtklassen ingeven. Wij bekijken de haalbaarheid van uw aanvraag in functie van de periode van de openluchtklas en de beschikbaarheid van de studenten. Als uw aanvraag door de hogeschool aan een student wordt toegewezen, dan neemt de student contact met u op. [Stageportaal voor stage-aanvragen]

Mieke Van Camp
Stagecoördinator
T + 32 492 15 71 53
Carin Smolderen
Stagecoördinator
T +32 492 15 71 54
Ann Dirckx
Stagecoördinator
T +32 14 74 05 71

Volg de lerarenopleiding!

Wil je als onderwijsinstelling op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de lerarenopleiding?
Schrijf je in