Praktijk 2

Tijdens het tweede jaar van de opleiding leert de student verder de klas en de school kennen. Via een traject van twee semesters gaat de student verder verdiepen, in het derde semester verdiept hij zich in de ontwikkeling van de jongste kleuters, in het vierde semester in de ontwikkeling van de oudste kleuters. De student staat het hele jaar in dezelfde school, maar loopt dus bij twee verschillende mentoren stage (jongste kleuters en oudste kleuters).

Het tweede jaar wordt opgedeeld in twee semesters: het eerste semester krijgt een groene kleur in de kerntaken, het tweede semester kleurt oranje. In de kerntaken kunt u lezen wat u van de student mag verwachten. (Praktijk 2: Kerntaken) Deze kerntaken zijn wellicht een hulpmiddel bij het invullen van het evaluatiesjabloon (Praktijk 2: Evaluatie). Dat vindt u onderaan terug. Per semester verwijzen we u ook door naar de richtlijnen, daar vindt u concretere informatie terug over stagedata, begeleidingsmomenten in de hogeschool, de stagemap van de student ... (Praktijk 2: Richtlijnen)

Indien u vragen heeft over uw taak als mentor, of als er onregematigheden zijn (afwezigheden ...) verwijzen we u graag naar het stagevademecum onder nuttige links.

Elien Peeters
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 75
Leen Thijs
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 66