Stageinformatie - Kleuteronderwijs

Beste directie, mentor, stagebegeleider,

Welkom op de infopagina stage van de Lerarenopleiding Bachelor Kleuteronderwijs. U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke info over de stages van de driejarige en de verkorte opleiding tot Bachelor in het Kleuteronderwijs. Via deze weg bieden we u inhoudelijke en praktische informatie over de organisatie van praktijk in de lerarenopleiding.

Directies en stagecoördinatoren kunnen eveneens terecht op het stageportaal voor stage-aanvragen. Beknopte informatie over de stageorganisatie van volgend academiejaar vindt u via overzicht stageinformatie 2020-2021

De stagekalender geeft een overzicht van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan.

In het stagevademecum vindt u onze visie, de rollen van alle betrokken partners bij een stage en afspraken in geval van onregelmatigheden.

 

  Driejarige opleiding - V BAKO

  Elke student van de driejarige opleiding (V BAKO) doorloopt een aantal onderdelen voor stage: naarmate hij/zij vordert, wijzigen ook de verwachtingen. De opleiding bestaat uit drie fases: Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3. Elk van deze fases wordt opgedeeld in 2 semesters. Op die manier komen er voor een student zes semesters aan bod waarin hij/zij steeds groeit in zijn rol als leraar.

  Verkorte opleiding - V BAKOV

  Studenten uit het verkorte traject  doorlopen er minder. Behaalde een student reeds een onderwijsdiploma? Dan volgt hij nog twee semesters stage (V BAKOV 2SEM). Een student met als vooropleiding een Bachelor-diploma zonder onderwijsbevoegdheid doorloopt drie semesters (V BAKOV 3SEM).

   

  NIEUW: Vanaf 2019 kunnen ook mentoren inloggen op het stageportaal om daar de stages van de student te bekijken, de (digitale) stagemap van de student te bekijken én evaluatieverslagen op te laden. Meer informatie vindt u hier via een instructiefilmpje.

  In beeld

  Volg de lerarenopleiding!

  Wil je als onderwijsinstelling op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de lerarenopleiding?
  Schrijf je in