Verkorte opleiding Kleuteronderwijs - Praktijk

De opleiding Kleuteronderwijs organiseert een verkort traject voor studenten die al een diploma van een bacheloropleiding bezitten:

  • een traject van twee semesters voor studenten die reeds over een bacheloropleiding met lerarendiploma beschikken. Deze studenten volgen de stages van Praktijk A en Praktijk B
  • een traject van drie semesters voor studenten die een bachelordiploma hebben. Deze studenten volgen de stages van Praktijk A, Praktijk B en Praktijk C.

In het traject alterneren stage- en lesweken. In de stagekalender vindt u terug wanneer de stagedagen gepland staan. De losse stagedagen kunnen steeds in overleg met alle partners gewijzigd worden. Indien u een student uit dit traject begeleidt, kan u in het stagevademecum nalezen wat de algemene afspraken zijn.

Het stagetraject is opgedeeld in 3 semesters, m.n. Praktijk A, Praktijk B en Praktijk C. (Praktijk C wordt enkel gevolgd door studenten van het traject van 3 semesters).

  • Praktijk A gaat door in een school (school 1), bij een eerste kleuterleeftijd (klas 4-5-jarigen). 
  • Praktijk B gaat door in andere school (school 2), bij een tweede kleuterleeftijd (klas 2,5-3-jarigen). 
  • Praktijk C wordt enkel gevolgd door de studenten van het 3-semestertraject. Deze stage gaat door in een andere school (school 3), bij een derde kleuterleeftijd (klas 3-4-jarigen).

NIEUW: Elk van deze 'stages' kan aangevat worden in september of in februari. 

Per semester legden we de te bereiken doelen vast in de kerntaken 'Bakov: Kerntaken’. De student wordt elk semester beoordeeld op de mate waarin hij beantwoordt aan de kerntaken van dat semester. Deze kerntaken zullen gebruikt worden om de evaluaties van de studenten in te vullen. Meer info over deze evaluatie vindt u hier: Bakov: evaluatie. 

Elien Peeters
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 75
Leen Thijs
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 66