Samen sterk starten

Koester je starters met Thomas More!

Beginnende leraren empoweren op vlak van persoonlijke draagkracht en leiderschap: dat is ons doel. We presenteren daarom ons concreet aanbod voor aanvangsbegeleiding in schooljaar 2023-2024!

We gaan voor een paralleltraject voor starter én aanvangsbegeleider: op maat, samen én vanuit een waarderende groeicultuur. Samen sterk starten, nu meer dan ooit!

Samen sterk starten is een traject voor aanvangsbegeleiding in het leerplichtonderwijs georganiseerd door de lerarenopleidingen van Thomas More in Geel, Turnhout en Vorselaar.

 • Locatie: Campus Vorselaar, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
 • Timing: vier sessies verspreid over het schooljaar
 • Kostprijs: € 160 per starter – € 480 per aanvangsbegeleider

Starters die afstudeerden aan onze lerarenopleiding nemen gratis deel!

Lees deze pagina verder voor meer inhoudelijke informatie over het traject of lees hier de veelgestelde vragen 

Inschrijvingsinfo

De inschrijvingen verlopen via deze website

klik hier om in je in te schrijven voor de aanvangsbegeleiders.

klik hier om je in te schrijven voor de startende leraren.

Begeleiding met ervaring

Anke Deckers is lector in de Lerarenopleiding, trainer en coach. Zij ondersteunt scholen bij het implementeren van een feedbackcultuur en een coachende manier van leren en werken. Ze staat voor wat ze zegt en is resultaatgericht.

Gie Mertens is praktijklector in de Lerarenopleiding en heeft ervaring als leerkracht en directeur basisonderwijs. Hij kent de verschillende verantwoordelijkheden van binnenuit en neemt de taken die daarbij horen telkens met veel gedrevenheid op. Waarderend coachen kreeg hij al doende in de vingers.

Samen met jullie gaan we voor sterke leraren in kwaliteitsvol onderwijs!

Traject voor de aanvangsbegeleider

De rode draad doorheen de paralleltrajecten is de relatie tussen de aanvangsbegeleider en de startende leerkracht. We hanteren een ervaringsgerichte en coachende aanpak.

Concreet zien we de opbouw van het traject voor aanvangsbegeleiders als volgt:

Opbouw

 • Wie ben ik als aanvangsbegeleider? | vrijdag 29 september 2023 | 9 - 16 uur
 • De aanvangsbegeleider als coach | maandag 13 november 2023 | 9 - 16 uur
 • De aanvangsbegeleider als lerende en begeleider van lerenden | donderdag 25 januari 2024 | 9 - 16 uur
 • Samen sterk: starter en aanvangsbegeleider | donderdag 30 mei 2024 | 9 - 16 uur

Inhoud

Sessie 1 | Wie ben ik als aanvangsbegeleider?

“Wie ben ik als aanvangsbegeleider? Welke kwaliteiten kan ik inzetten, welke uitdagingen zie ik nog? Wat vind ik belangrijk in mijn werk? Wat is mijn idee over goed onderwijs en over goede begeleiding?” We staan stil bij de essentie van wie we in ons beroep zijn, onze visie en onze missie.

Aansluitend bij dag 1 krijgt de aanvangsbegeleider een opdracht om mee te pakken naar het gesprek met zijn starter. Dit is vervolgens input voor de sessie die de starter komt volgen.

Sessie 2 | De aanvangsbegeleider als coach.

De aanvangsbegeleider leert een handige coachmethodiek en verfijnt zijn coachvaardigheden. Dit wordt onmiddellijk toegepast op de eigen energiebalans om op die manier te voelen wat nodig is om veerkrachtig in de job te blijven staan. Er wordt coachend geleerd van en met elkaar en in dit leerproces is feedback geven en ontvangen een vast onderdeel.

In de opdracht die hierbij aansluit maken we de overstap van de eigen energiebalans naar die van de starter. “Overheersen goesting en energie bij de starter of zijn de dagelijkse lessen en voorbereidingen, de omgang met de leerlingen of de administratie energievreters? En hoe kunnen we hierbij dan ondersteunen en tot resultaatgerichte actie komen?”

Sessie 3 | De aanvangsbegeleider als lerende en begeleider van lerenden

De nadruk ligt op sociaal informeel leren op de werkplek. “Hoe kunnen we het leren bij deze starters, volwassenen met een rijke achtergrond, stimuleren? Hoe zou het zijn mochten we binnen onze school(-cultuur) effectief leren bevorderen? Wat doen we al? Wat en hoe kunnen we leren van elkaar?”.

In de namiddag nodigen we de directies uit om mee na te denken over informeel leren en te kijken hoe een beleid op dat vlak vorm kan krijgen in de eigen school. 

Geïnspireerd door alle input van dag 3 maakt de aanvangsbegeleider heel concreet werk van een aanpak binnen de school om zijn starter te ondersteunen op vlak van zijn noden. Bijvoorbeeld klasmanagement verbeteren, of sterker differentiëren, of de administratieve taken beheersbaar houden …

Sessie 4 | Samen sterk: starter en aanvangsbegeleider.

We werken aan een groeicultuur. “Hoe kunnen we als school startende leerkrachten verder laten groeien in hun rol, hoe kunnen we hun verfrissende kijk en nieuwe input even goed een plaats geven?” Met andere woorden: hoe kunnen we ons beleid verder uitbouwen en optimaliseren? Ervaringen worden gedeeld, good practices staan centraal, moeilijkheden en struikelblokken dienen als uitgangspunt om samen te leren.

In de namiddag sluiten de starters aan en worden beide trajecten samen afgerond.

Traject voor de starende leraar

Het traject voor starters bestaat uit 4 halve dagen die verspreid zijn over het schooljaar. Zo is de belasting voor de startende leraar niet te groot en zorgen we wel voor continuïteit en duurzaamheid. Gedurende deze sessies zetten we in op uitwisselen van ervaringen vanuit het persoonlijke traject van de startende leraar en koppelen we hieraan inhoudelijke kaders.

Opbouw

 • Wie ben ik als startende leraar? | woensdag 4 oktober 2023 | 9 - 12 uur
 • Zelfzorg: je noden en behoeften in kaart. | woensdag 15 november 2023 | 9 - 12 uur
 • Starten is leren. | woensdag 31 januari 2024 | 9 - 12 uur
 • Samen sterk: starter en aanvangsbegeleider. | donderdag 30 mei 2024 | 13 - 16 uur

Inhoud

Sessie 1 | Wie ben ik als startende leraar?

Tijdens deze sessie ligt de nadruk op de identiteit van de startende leerkracht. “Bestaat er zoiets als dé starter? Wie is hij? Wie is hij naast leerkracht-zijn? Wat brengt hij mee in zijn job en wat zoek hij in deze job? Hoe ziet hij zijn toekomst als leerkracht en hoe wil hij dat anderen hem zien?”

Een eerste aanzet tot deze sessie wordt gegeven door de aanvangsbegeleider in het gesprek dat hij voert met de starter na afloop van zijn eerste opleidingsdag voor aanvangsbegeleiders.

Sessie 2 | Zelfzorg: je noden en behoeften in kaart.

De nadruk ligt nu op zelfzorg. “Hoe is het met de veerkracht van de starter? Kan hij zijn enthousiasme en gedrevenheid hoog houden? Of overheerst vertwijfeling en ontgoocheling? Kan hij de balans werk-privé in evenwicht houden?”

We vieren successen en staan stil bij noden en behoeften.

Sessie 3 | Starten is leren

Starten is leren… ”Hoe ziet het persoonlijk leerproces van de starter eruit? Welke stappen en acties kan hij ondernemen? Wat en wie heeft hij daarvoor nodig? Kan hij vanuit zelfinitiatief uitdagingen aangaan?”

Sessie 4 | Samen sterk: starter en aanvangsbegeleider

Starters en begeleiders komen samen. We werken aan een groeicultuur. “Hoe kunnen in een school startende leerkrachten verder groeien in hun rol, hoe kunnen ze hun verfrissende kijk en nieuwe input een plaats geven?” Met andere woorden: hoe kunnen starters meedenken in het huidige beleid en dit mee verder uitbouwen en optimaliseren?

Ervaringen worden gedeeld, goede praktijkervaringen staan centraal, moeilijkheden en struikelblokken dienen als uitgangspunten om samen te leren.

Gie Mertens
Praktijklector
Anke Deckers
Praktijklector
T 0497922546