Focus op Wiskunde 2022

Op 26 januari 2022 organiseren we onze 4de studienamiddag ‘Focus op wiskunde’ voor leraren wiskunde van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het GO!
Je kan een keuze maken uit boeiende praktijkworkshops, on campus of online.

Programma

Ilse De Boeck, docent wiskunde Lerarenopleiding Thomas More Kempen heeft opnieuw voor een ruim aanbod gezorgd! Vanzelfsprekend komen de nieuwe topics in de eindtermen van de 2de graad (zoals logica, lineaire regressie, spreidingsdiagrammen, grafen ...) aan bod. We verliezen de didactische thema's echter niet uit het oog (DI, werkvormen ...). Ook voor de B-stroom voorzien we input.

Volgende experts willen alvast graag hun expertise met jullie delen: 

  • prof. dr. Ellen Vandervieren, statistiek en vakdidactiek wiskunde U.Antwerpen
  • prof. dr. ir. Giovanni Samaey, Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde (NUMA) KU Leuven 
  • prof. dr. Johan Deprez, departement wiskunde KU Leuven 
  • Filip Moons, leraar wiskunde Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls en lerarenopleider U.Antwerpen
  • Mark Verbelen, pedagogisch adviseur SO wiskunde van het GO!
  • Odette de Meulemeester, oud-leerkracht wiskunde KSO Glorieux Ronse.
  • Henk Hietbrink, docent wiskunde Hermann Wesselink College in Amstelveen
  • Els Vanlommel, leerkracht wiskunde Heilig Hart van Maria Berlaar
  • Bert Wikkerink, leraar wiskunde CSG Liudger in Drachten 

Het volledige programma komt in september online. Fijne zomervakantie gewenst! 

Ilse De Boeck
Docent Wiskunde
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69