Focus op Wiskunde 2020

Op 29 januari 2020 organiseren we opnieuw een studienamiddag ‘Focus op wiskunde’ voor leraren wiskunde van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het GO! Je kan een keuze maken uit boeiende praktijkworkshops.
De studiedag vindt plaats in de lokalen van Thomas More, Lepelstraat 2 te Vorselaar. De deelnameprijs bedraagt 45 euro.

Programma

13.00 uur - 13.30 uur onthaal met koffie en leermiddelenbeurs

13.30 uur - 15.00 uur sessie 1 met keuze uit:

 • 1. Evalueren en differentiëren binnen het gemoderniseerd secundair onderwijs
  Hoe kunnen we evalueren meer inzetten om het leren van de leerlingen te ondersteunen? Welke rol spelen feed up, feedback en feedforward in dit verhaal? Hoe kunnen we omgaan met differentiële doelen en welke rol speelt de evaluatie van deze doelen? In deze workshop worden mogelijke antwoorden op deze vragen geformuleerd. 
    door Marc Verbelen, pedagogisch adviseur SO wiskunde van het GO!
 • 2. Op weg met de nieuwe eindtermen statistiek in de eerste graad
 • Deze workshop wil alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee aan de slag te gaan. We overlopen, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje: we leren hoe we (1) geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen, (2) data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten, (3) data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte …) en (4) conclusies trekken. We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers (o.a. op vlak van ICT-skills), zal enige tijd vooraf aan de deelnemers gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen. De praktische insteek zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.
    door Ellen Vandervieren, professor statistiek en vakdidactiek wiskunde U.Antwerpen
 • 3. Puzzels raadsels en spelletjes in wiskunde
  Na een korte inleiding werk je per twee aan een afwisselende serie opdrachten. Je speelt spelletjes tegen elkaar, je maakt puzzels en bespreekt problemen. Er zijn heel wat raadsels om op te lossen. Aangezien voor ons 2020 het jaar van de verschuivingen is, hebben we een leuke opdracht met vlakvullingen waar heel wat vragen rond translaties kunnen gesteld worden. Bij veel van deze onderdelen, om niet te zeggen bij alle onderdelen gebruik je concreet materiaal. Dit jaar is ook Maya de Bij van de partij omdat we een wiskunde opdracht hebben op een honingraat. Bij heel wat vraagstukken kun je zelf nadien veel variaties bedenken door bijvoorbeeld de spelregels iets te veranderen. Dit kan je dan ook aan je leerlingen vragen en dan kunnen ze hun zelf uitgevonden puzzels onderzoeken. Om een oplossing te vinden is een doortastende, frisse geest vereist. De meeste opdrachten zijn ook zeer geschikt om in de klas te doen en de werkvorm is dat zeker ook. Aan het eind neem je een hand-out mee met alle opdrachten en krijg je ook de antwoorden. De deelnemers kunnen alle gebruikte materiaal onder elkaar verdelen en er zijn leuke prijzen voor degenen die de opdrachten goed vervuld hebben (soms heb je ook de factor geluk nodig). Wie vorig jaar ‘problemen oplossen’ gevolgd heeft kent onze manier van werken maar de problemen niet want die zijn allemaal nieuw. Wie voor de eerste maal komt is ook heel hartelijk welkom.
    door Odette de Meulemeester, oud-leerkracht wiskunde KSO Glorieus Ronse en Matthijs Coster   
 • 4. Reële functies wat anders bekeken in de eerste en tweede graad
  Tijdens deze workshop bekijken we aan de hand van enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren voor leerlingen.
  • Hoe kunnen verbanden worden gelegd met variabelen en coördinaten: begrippen als onafhankelijke en afhankelijke variabelen kunnen beter dan ooit onderzocht worden gebruikmakend van technologie.
  • Hoe kunnen bruggen gebouwd worden tussen verschillende onderdelen van het curriculum voor een beter begripsvorming bij de leerlingen: data, vergelijkingen, grafieken … 
  • Hoe kunnen meetkundige constructies en wetenschappelijke experimenten lineaire en kwadratische functies introduceren en omgekeerd evenredige verbanden illustreren. Om af te sluiten tonen we een voorbeeld van hoe programmeren van een robot kan leiden tot wiskundig redeneren om voeling te krijgen met wiskundige functies. In deze sessie tonen we enkele mogelijkheden voor de eerste/tweede graad.
   door Koen Stulens

15.00 uur - 15.30 uur drankpauze en leermiddelenbeurs

15.30 uur - 17.00 uur sessie 2 met keuze uit:

 • 1. Een grafische methode voor het oplossen van veeltermvergelijkingen. 
 • In deze workshop bekijken we de methode van de Oostenrijkse wiskundige Lill voor het oplossen van willekeurige veeltermvergelijkingen van graad n. We passen deze methode toe op tweedegraadsvergelijkingen en vinden zo een meetkundige betekenis voor de discriminant van een vergelijking. Bij derdegraadsvergelijkingen kan deze methode expliciet worden uitgevoerd door papiervouwen. Hier leggen we de link naar de oplosbaarheid van klassieke meetkundige problemen zoals de trisectie van de hoek en de verdubbeling van de kubus via wiskundige origami.
    door Stefan Haesen, docent wiskunde Lerarenopleiding Thomas More campus Vorselaar
 • 2. Op weg met de nieuwe eindtermen: logica, bewijstechnieken en verzamelingen in de eerste graad
  Logica, bewijzen en verzamelingen zijn enkele leuke nieuwigheden die terug hun weg naar de eindtermen vonden. Deze workshop wil alle aanwezigen inspiratie, lesinhoud, tips en handvaten geven om er didactisch bevlogen mee om te gaan in hun lessen. Je zal activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft. De praktische insteek zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.   
    door Filip Moons, leraar wiskunde Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls en lerarenopleider U.Antwerpen
 • 3. Data en onzekerheid ondersteunen met GeoGebra en/of Excel (geannuleerd)
  o   Soorten data: numerieke en categorische
  o   Lijn-, staaf- en cirkeldiagrammen tekenen
  o   Absolute frequentietabel opstellen
  o   Dotplot tekenen
  o   Stengelbladdiagram tekenen
  o   Datasets vergelijken
  o   Centrummaten en spreidingsmaten
  o   Hoe een eigen onderzoek uitvoeren en samen met de leerlingen aanpakken?
    door Roger Van Nieuwenhuyze, oud-hoofdlector wiskunde Odisee Brussel (geannuleerd)
 • 4. Meetkunde op de Duytsche Mathematique
  Opdrachten verpakt in een historische context spreken vaak meer aan dan de zoveelste som over weer een willekeurige driehoek. Historische opdrachten zijn bovendien uitdagend omdat moderne leerlingen graag slimmer willen zijn dan iemand uit de zeventiende eeuw. De Duytsche Mathematique beoogde praktisch ingesteld onderwijs. Het lesmateriaal dat Frans van Schooten Sr en Jr gebruikten staat tegenwoordig allemaal op internet. In de workshop gaan de deelnemers aan de slag met een aantal van hun opdrachten. Sommige doen een beroep op klassiek meetkundig redeneren, anderen op goniometrie of op algebra. Een probleem kan zijn het berekenen van de afstand tussen twee plaatsen die onbereikbaar liggen aan de overkant van een rivier. Andere gaan over het verdelen van stukken land, al dan niet met een gemeenschappelijke weg. 
    door Henk Hietbrink, docent wiskunde bij Hermann Wesselink College
 • 5. Evalueren en differentiëren binnen het gemoderniseerd secundair onderwijs
  Hoe kunnen we evalueren meer inzetten om het leren van de leerlingen te ondersteunen? Welke rol spelen feed up, feedback en feedforward in dit verhaal? Hoe kunnen we omgaan met differentiële doelen en welke rol speelt de evaluatie van deze doelen? In deze workshop worden mogelijke antwoorden op deze vragen geformuleerd. 
    door Marc Verbelen, pedagogisch adviseur SO wiskunde van het GO!
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Ilse De Boeck
Docent Wiskunde