Focus op Mens & Maatschappij

Op vrijdag 17 november 2023 organiseren we een studiedag ‘Focus op Mens & Maatschappij' voor leraren en leidinggevenden van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs

Dagverloop                   

09.00 - 09.30u. | onthaal in Vorselaar met koffie en thee 
09.30 - 10.30u. | eerste keuzeronde

 • 1. Leerkrachten onder invloed – Tim Cools (deel 1)
 • 3. MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) in de praktijk – Michèle Houben (deel 1)
 • 4. De Brede Open School: een hefboom om de visie op 'samen leren samenleven' om te zetten in de praktijk – Wesley Wouters
 • 5. Fiets met jouw leerlingen rond de Bijbel – Frank Morlion en Arne Willems 

10.30 - 11.00u. | pauze 
11.00 - 12.00u. | tweede keuzeronde

 • 1. Leerkrachten onder invloed – Tim Cools (deel 2)
 • 3. MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) in de praktijk – Michèle Houben (deel 2)
 • 6. EDO-competenties in de klas - Ines Dewulf

12.00 - 13.30u. | lunch, netwerkmoment, leermiddelenbeurs
13.30 - 14.30u. | derde keuzeronde

 • 2. Halal of niet? – Khalid Benhaddou
 • 7. EDO-competenties in de klas: focus op systeemdenken - Hilde Hofkens
 • 8. Menstruatiearmoede op school. Bloedserieus? - Dorien Van Haute en Griet Paulussen
 • 9. De Loodsen - Fernand Cooreman en Annemie Luyten

14.30 - 15.30u. | receptie met netwerkmoment

Inschrijven voor het programma op campus Vorselaar kost 115 euro.

Schrijf je in

Programma

1. Leerkrachten onder invloed – Tim Cools
In deze workshop word je meegenomen in een trip doorheen een aantal thema’s die je als leerkracht in je rugzak moet hebben als je iets wil betekenen voor jongeren/ouders die zoekende zijn rond middelengebruik, experimenteren, verslavingsgedrag… . Doorheen een passioneel pleidooi zal je een aantal kaders krijgen die je visie, je denken en je handelen kunnen inspireren om je eigen weg te vinden in deze complexiteit zodat je stapjes kan zetten van onmacht naar kansen op invloed.
Een greep uit de thema’s die aan bod komen:
•    Een kader rond middelen en hoe verbinden we dat met mensen en hun context? 
•    Welke middelen zijn er zoal? 
•    Hoe zit dat dan met gedragsverslavingen zoals gokken, gamen…? 
•    Wat is de link tussen de hersenen en verslaving en waarom zijn jonge mensen daar extra kwetsbaar voor? 
•    Wat kan de rol zijn van de leerkracht? 
•    De stap naar een drugbeleid in de school. 
•    Een paar insteken die je kunnen helpen in gesprek … 
•    En hopelijk ruimte om samen na te denken over de vragen die jullie hebben.
door Tim Cools, vader van 3 pubers met meer dan 25 jaar ervaring in verschillende contexten rond verslaving. Geboeid door de dynamieken van verslavingsgedrag en hoe we als samenleving kunnen blijven verbinden met deze onderbelichte doelgroep.

2. Halal of niet? – Khalid Benhaddou
In deze workshop sta je stil bij: wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen? De jonge Gentse imam, tegelijk hoofd de-radicalisering binnen Vlaams onderwijs doorbreekt met zijn welbespraaktheid en (filosofische) achtergrond en kennis, tal van clichés. Hij verdedigt een ‘rationele islam’ en weet democratie en Verlichting te verzoenen met de wijsheid van de Koran.
Wat met de vele vragen omtrent al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek…) halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklassen, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken, conflicten op school…? 
Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je het afglijden naar een radicaal gedachtegoed voorkomen? 
door Khalid Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee in Gent, moslimtheoloog en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams (PVI). Als imam zet hij zich in voor een harmonieuze samenleving en voor samenwerking over religieuze en sociale grenzen heen. 

3. MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) in de praktijk – Michèle Houben
Tijdens deze workshop wordt er concreet ingegaan op enkele mogelijke uitwerkingen van de eindtermen en leerplandoelen van MEAV. Er worden linken gelegd tussen de drie componenten (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) en eerste stappen gezet in het uitwerken van kleine projecten.  
door Michèle Houben, docent in de lerarenopleiding secundair onderwijs in Thomas More Vorselaar en Geel. Ze geeft er de vakken diversiteit en mavo/PAV. Daarnaast is ze ook werkplekbegeleider in de verkorte opleiding. Tenslotte is ze ook verbonden aan het Spectrumcollege in Beringen waar ze in de 2de graad het vak MEAV geeft.

4. De Brede Open School: een hefboom om de visie op 'samen leren samenleven' om te zetten in de praktijk – Wesley Wouters
De focus zal liggen op de aanpak in de eerste graad. Als Turnhoutse school met een diverse leerlingenpopulatie uit Turnhout en de omliggende gemeenten trachten we vanuit brede basiszorg onze visie op samen leren en samen leven te realiseren op de klasvloer. Binnen onze visie op leren zoeken we de balans tussen (verlengde) instructie en zelfsturende vaardigheden bij onze leerlingen zodanig dat elke leerling uitgedaagd of ondersteund kan worden. Binnen onze visie op samenleven gaan we op zoek naar de balans tussen ruimte geven en begrenzen waar nodig. 
De modernisering SO hebben we gebruikt als hefboom om deze visie verder te concretiseren in onder andere de vakken klasraad, onderzoek en burgerschap. Buiten de lessen concretiseren we het concept brede open school door in te zetten op ouderbetrokkenheid, samenwerking met andere onderwijsactoren en bedrijven. 
door Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout sinds 2014. Bachelor SO en Master Educational Needs. Als leerkracht mede-oprichter van de innovatieve methode-aanpak Cognosco eerste graad A-stroom binnen de school.  

5. Fiets met jouw leerlingen rond de Bijbel – Frank Morlion en Arne Willems
Spelenderwijs de Bijbel ontdekken terwijl je er rond fietst. Dat is de vrolijke kracht van Rondje Bijbel. Alles in dit spel draait letterlijk rond de Bijbel. En zo doet de Bijbel jouw klas bewegen. Fiets rond de Bijbel en (her)ontdek een waaier aan inspirerende thema’s, verhalen en figuren. Deel wat jou raakt en doe opdrachten tegen de klok. Met een portie geluk en een vleugje geestkracht verover je misschien wel de gouden trui en help je jouw Bijbelse wielerploeg aan de overwinning.  
Frank en Arne brengen de deelnemers in contact met een unieke, alternatieve werkvorm: een Bijbels gezelschapsspel. Hoe speel je het spel met de leerlingen en aan welke leerplandoelen voldoe je tijdens het spelen? Aan de hand van een instructievideo en deskundige tips & tricks van de deskundigen zijn de leerkrachten gewapend om deze innovatieve werkvorm toe te passen in de klas en ver daarbuiten. Fiets jij met ons mee? 
door Frank Morlion, docent Rooms-katholieke Godsdienst aan de lerarenopleiding secundair onderwijs in Thomas More, campus Vorselaar en
Arne Willems, regiomanager Vlaanderen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

6. EDO-competenties in de klas - Ines Dewulf
Tijdens deze workshop belichten we aan de hand van concrete methodieken samen de EDO-competenties. 
door Ines Dewulf, procesbegeleider voor Duurzaam Educatiepunt. Jarenlange ervaring als PAV-leerkracht in Lokeren. Ze ontwikkelde met subsidies verschillende projecten gericht op duurzaamheid- en herinneringseducatie. 

7. EDO-competenties in de klas: focus op systeemdenken - Hilde Hofkens
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met verschillende methodieken om systeemdenken toe te passen. Deze methodieken (en enkele concrete voorbeelden) zijn direct bruikbaar in de klas.
door Hilde Hofkens, docent Aardrijkskunde lerarenopleiding secundair onderwijs Thomas More, lid van de werkgroep didactiek (KULeuven) en bestuurslid van de werkgroep Aardrijkskunde Kempen 

8. Menstruatiearmoede op school. Bloedserieus? - Dorien Van Haute en Griet Paulussen
In 2020 voerde Caritas Vlaanderen voor het eerst een onderzoek naar menstruatiearmoede in Vlaanderen. Uit onze bevraging van meisjes tussen de 12 en 25 jaar bleek dat zo’n 1 op de 8 meisjes wel eens geld tekort kwam om menstruatieproducten te kunnen kopen en 5% van hen bleef daardoor al eens weg van school. Maar bestaat er wel zoiets als ‘menstruatiearmoede’? En hoe moeten we dat kaderen binnen bredere processen van armoede en sociale uitsluiting? Wat beweegt er in België en in andere landen nog rond het thema? We zien dat het draagvlak in onze samenleving groeit om iets aan dit probleem te veranderen, vooral bij scholen en leerlingen. Ook Caritas Vlaanderen springt mee op de kar en ontwikkelt een project om scholen hierin extra te kunnen ondersteunen.   
door: Dorien Van Haute, adjunct directeur Caritas Vlaanderen   
Het Sancta Maria Kasterlee realiseerde in dit kader het project S.O.S. Care Free Period Box. Sinds 17 mei 2022 telt deze school twee maandverbandautomaten die door de leerlingen van de school zelf ontworpen zijn. Door maandverband gratis aan te bieden, toegankelijk te maken voor iedereen en de automaat op een erg zichtbare plaats op te hangen, wil de school menstruatie uit de taboesfeer halen en genderbreed bespreekbaar maken. 
Griet Paulussen, adjunct-directeur van de school, zij legt uit hoe dit proces vorm kreeg en hoe de leerlingen vanaf het begin betrokken werden als ambassadeurs om het project te doen slagen.  

9. De Loodsen - Fernand Cooreman en Annemie Luyten
Bij de begeleiding van de vrouwen met kinderen in Overzet en Overstap worden we vaak geconfronteerd met moeilijkheden binnen de schoolse context. Scholen doen hun best om voor goede opvang en begeleiding te zorgen. Tegelijk ervaren onze buddy's/vrijwilligers nog een aantal pijnpunten. Vanuit hun praktijkervaringen willen ze getuigen waar ze op stoten, met welke moeilijkheden de kinderen en hun moeders te kampen hebben. Ze willen het gesprek aangaan over de valkuilen maar vooral over kansen en mogelijkheden.
door Fernand Cooreman, vrijwilliger bij De Loodsen (Onthaal Sint-Anthonius, Overzet en Overstap), is buddy van vrouwen in precaire situaties en begeleidt vooral hun schoolgaande kinderen. Neemt deel aan oudercontacten en helpt bij het studeren.
Annemie Luyten, coördinator van De Loodsen, vzw die focust op solidariteitspastoraal. Koepel van verschillende projecten: Harmattan (Nederlandse les voor mensen zonder papieren en uitgeleerden), Overzet (opvang vrouwen zonder papieren in precaire situaties), Overstap (tijdelijke opvang voor vrouwen die recent een verblijfsvergunning hebben gekregen), PNOP (Platform Noodhulp Onder protest, overlegplatform voor voedselbedelende organisaties in het Antwerpse), Onthaal Sint-Antonius (voedsel- en kledinghulp, Parochie Sociaal (Sint-Joris Antwerpen: financiële en juridische begeleiding)...

Ann Verheyen
coördinator Vormingscentrum Onderwijs Kempen
T 014 50 81 69