Focus op didactiek 2023 - evaluatie?!

‘Focus op didactiek - evaluatie: hoe maak ik er werk van in mijn vak?’ vindt voor de tweede keer plaats op donderdagavond 4 mei 2023 op onze campus in Geel.
Je wordt ondergedompeld in de boeiende en uitdagende onderwijspraktijk van het evalueren voor je eigen vak/studiedomein. Er wordt ingezet op het bespreken van de evaluatiepraktijk en op het uitwisselen van ervaringen. Het leren van elkaar krijgt een centrale plaats.  

Dagverloop                    Interesse?  Schrijf je in!

17.30 - 18.00u.| onthaal in Geel met koffie en thee 
18.00 - 19.30u.| workshop: zie keuzemogelijkheden hieronder.
19.30 - 20.00u.| drankpauze 
20.00 - 21.30u.| vervolg van de workshop
Inschrijven voor het programma op campus Geel kost 55 euro.

Programma

keuzemogelijkheid uit volgende workshops:

1. Evalueren binnen TECHNIEK en STEM-wetenschappen/STEM-technieken in de eerste graad 
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op evalueren binnen STEM en techniek: hoe pak je dit concreet aan en hoe leg je linken met het leerplan? We bekijken praktijkvoorbeelden en gaan in dialoog om te ontdekken hoe je breed kan evalueren. 
De focus van deze workshop ligt op de eerste graad (STEM en techniek). 
door Aaron Simsek, docent STEM en Techniek in de flexibele trajecten aan onze lerarenopleiding en leraar STEM in de eerste graad van de High Tech Campus in Turnhout. 

2. Evalueren binnen mavo en PAV 
Tijdens deze workshop wordt er kort ingegaan op de verschillende mogelijkheden om te evalueren binnen mavo en PAV. Daarnaast gaan we dieper in op concrete leerplandoelen en hoe deze te evalueren. Tenslotte gaan we aan de slag met rubrics.    
De focus van deze workshop ligt op de eerste en tweede graad.  
door Michèle Houben, docent mavo/PAV aan onze lerarenopleiding. Ze is eveneens begeleider binnen het werkpleklerentraject. Tenslotte geeft ze nog enkele uren les in het secundair onderwijs in Beringen.  

3. Evalueren kan je leren ook voor WETENSCHAPPELIJKE vakken! 
Evalueren is één van de meest uitdagende kerntaken van een leerkracht. Het maakt deel uit van het leerproces. Maar hoe zorg je voor een leerplangerichte, kwalitatieve evaluatie van wetenschappelijke vakken? Evalueer je enkel door kennistoetsen of ligt er ook een focus op het proces? Betrek je de leerlingen of bewust niet? Hoe verlies je tijdens het evaluatieproces de haalbaarheid voor de leerkrachten niet uit het oog? Heel wat vragen, die nog steeds heel relevant zijn.    
Tijdens deze workshop starten we met de essentie van evaluatie en werken leerkrachten samen aan het formuleren van goede toets- en examenvragen op basis van de concrete leerplannen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen.  
Deze workshop is speciaal gericht naar leraren 2de graad wetenschappen. 
door Fatiha Baki, onderwijskundige werkende bij de unit Technologie bij Thomas More. Ze heeft 20 jaar lesgegeven in het secundair onderwijs als leraar wetenschappen en STEM.

4. Zorg en Welzijn : Wat leert de leerling en hoe weet ik dat? - 2de graad
Evalueren is leren en leren is evalueren. Tijdens deze workshop verkennen we samen de mogelijkheden van breed evalueren in Zorg en welzijn. Deze evaluatie levert heel wat informatie over de ontwikkeling van de leerlingen en hoe we die kunnen stimuleren. door bewust verschillende vormen van evaluatie in  te zetten, breng je in kaart wat een leerling al kan, waar de leerling nog stappen heeft te zetten, wat jij kan doen om de leerling de stappen te laten zetten. 
doelgroep: leraren die les kunnen geven in 2e graad Zorg en Welzijn - arbeidsmarkt gerichte opleiding. 
door Annette Raemdonck (orthopedagoog) werkt als pedagogisch begeleider enerzijds binnen het domein Maatschappij en Welzijn, anderzijds als centrumbegeleider van de centra voor Leren en werken. 

5. Evalueren, hoe begin ik er aan voor MECHANICA en ELEKTRICITEIT? 
Als leerkracht wil je concreet aan de slag met de leerplannen en het maken van de transfer naar je klasgebeuren. In deze workshop leer je de leerplannen interpreteren, toepassen en een klaspraktijk opstarten met oog voor de verschillende didactische werkvormen en STEM-doelen… Ook lespraktijkervaring wordt gebruikt om concrete problemen te situeren en te schetsen. Brainstormen en actief participeren is het sleutelwoord. 
Tijdens deze workshop kaderen we ook de structuur van het onderwijsveld, het schrappen van de eindtermen en bespreken we ook de invoering van de minimumdoelen. 
Bruikbaar binnen het volledige SO, met iets meer nadruk op tweede en derde graad 
door Joost Van Cauwenbergh, vakbegeleider focus Mechanica – Elektriciteit - Koeling & Warmte binnen STEM, met 30 jaar ervaring in het onderwijs. 

6. Evalueren van praktijkvakken in de richtingen Bouw 
Momenteel is Tom Technisch adviseur van de bouwafdeling in Beringen. Een van zijn belangrijkste, en bijna dagelijkse, opdrachten is het coördineren van alles wat evaluatie met zich meebrengt in de afdeling. Daarbij wordt er samen met de vakgroepen nagedacht over de manier waarop evaluatie procesmatig, betrouwbaar en relevant kan zijn. Tijdens deze workshop wordt er dan ook dieper ingegaan op het evalueren van de praktijkvakken binnen de richting (ruw)bouw. 
door Tom Vranken, sinds 2015 leraar in het Spectrumcollege Beringen, na het behalen van een diploma bachelor bouw en zijn pedagogisch bekwaamheidsbewijs . De eerste jaren gaf hij hoofdzakelijk les in het 3de en 6de jaar bouw in de A-finaliteit, waar werkplekleren een vast onderdeel is van de praktijklessen.   

7. Evalueren van praktijkvakken binnen de studierichting SCHOONHEIDSVERZORGING, een uitdaging! 
Tijdens de workshop staan we stil bij hoe we op een efficiënte manier praktijkvakken kunnen evalueren rekening houdend met de vooropgestelde leerplandoelen. Hoe maken we een overzichtelijke evaluatiefiche op om op een vlotte en efficiënte manier de praktijkvaardigheden te evalueren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen ook effectief aan de slag gaan met hun feedback? Hoe brengen we feedback over bij de leerlingen? Hoe kunnen we leerlingen zelfstandig uit te voeren opdrachten zelf laten evalueren? Jullie gaan ook zelf aan de slag om een evaluatiefiche uit te werken en jullie ervaringen binnen het evalueren aan elkaar te delen. 
zelf meebrengen: laptop, leerplan schoonheidsverzorging 3de graad en evaluatiefiches die je al gebruikt binnen de studierichting 
door Inge Meylemans, jarenlange ervaring als praktijkleraar schoonheidsverzorging in het Heilig-Grafinstituut in Turnhout. Zij is ook docent aan onze lerarenopleiding. Het streven naar een ideale evaluatiefiche voor praktijkvakken is steeds een uitdaging geweest voor haar.

8. Evalueren binnen voeding en horeca, restaurant en keuken.
Tijdens deze workshop gaan we de evolutie van het evalueren binnen ons vak bekijken. We vergelijken verschillende systemen van evaluatie en werpen een blik op de nieuwe leerplannen. Ook op het vlak van evaluatie is onze richting weer een buitenbeentje.
door Peterpaul De Groote, praktijkleraar restaurant en keuken in de 3de graad in Sint Jozef Geel.

9. Evalueren van praktijkvakken binnen het Landbouw- en Dierenzorgonderwijs volgens het kleurensysteem 
Hoe kan je een link leggen tussen de leerplandoelen en lesdoelen om deze te evalueren? 
Hoe ga je te werk als je geen fysiek werkstuk hebt, maar werkt met levende materie? 
Hoe maken we een duidelijk evaluatiedocument op, met oog voor alle criteria? 
Hoe brengen we gerichte feedback over naar de leerlingen zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen? 
Kortom, tijdens deze workshop laten we zien hoe onze vakwerkgroepen te werk gaan om evaluatie van de praktijklessen binnen de studierichting Agro- en biotechniek zo efficiënt en helder mogelijk te maken. Momenteel wordt het kleurensysteem toegepast in de 2de graad, maar met de uitbreiding van de nieuwe leerplannen zal volgend schooljaar ook vanaf het 5de jaar hiermee gewerkt worden. 
door Joris Tubbeckx startte zijn onderwijsloopbaan ruim 20 jaar geleden als leerkracht Landbouw, maar is ondertussen bijna 15 jaar Technisch Adviseur Landbouw en Dierenzorg binnen het departement Agro- en Biotechnologie op Sint Jozef Geel.

10. Evalueer om te groeien, groei om te evalueren in de lessen Nederlands
Tijdens de lessen Nederlands is het belangrijk om de leerlingen te laten groeien in hun vaardigheden. Groeien kan pas als je een stevige basis hebt, zelfkennis en kansen om je te (laten) testen. Mijn collega's en ik kozen daarom voor een specifieke methode 'Groei'. Via allerlei evaluatiemethodes zoals kennis- en oefenroutes, leesniveaubepaling, zelfevaluaties, peerevaluaties, digitale toetsing... proberen we onze leerlingen in de tweede graad hierbij alle kansen te geven die horen bij concrete, levensechte opdrachten en teksten. 
door Sophie Hannes, jarenlange ervaring op het Sint-Claracollege in Arendonk, één van de pioniers op het vlak van permanente evaluatie voor de moderne talen. Gedifferentieerd lesgeven en het implementeren van digitale tools draagt ze hoog in het vaandel.