Een vulkaan in de klas!

De impact van chronische stress en trauma op de ontwikkeling van kinderen.
Op donderdag 18 november 2021 vindt de studiedag vanuit het project 'Kleine Kinderen Grote Kansen' plaats. 

Had jij die (zoveelste) uitbarsting niet zien aankomen? Zag je de scheurtjes maar wist je niet hoe te reageren? Of kwam de uitbarsting uit het niets? Was het een aardbeving die de vulkaan triggerde en deed uitbarsten of stond ze op een onstabiele ondergrond? 
Stress zorgt er voor dat kinderen soms (plots) uitbarsten in de klas. Kinderen die opgroeien in situaties waar aangrijpende gebeurtenissen plaatsvinden (verlies, echtscheiding, migratie, verwaarlozing, kansarmoede … ) ervaren chronische stress. Ze hebben steun nodig bij het reguleren van hun emoties en gedrag. Het leren kijken door een traumabril helpt je het gedrag van het kind beter te begrijpen waardoor je het kind meer afgestemd kan begeleiden. 
Tijdens deze studiedag leer je: 

 • Wat de impact is van chronische stress en trauma op de ontwikkeling en het leren van kinderen. 
 • Kijken door een traumabril.
 • Hoe jij als leraar het zelfvertrouwen van kinderen kan vergroten door in te zetten op veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. 
 • Het belang van goed zorg te dragen voor jezelf. 
 • In verschillende workshops tips & tricks die je in kan zetten op de klasvloer. 
 • Hoe de vulkaan ontstaat en de werking ervan. Deze inzichten zorgen voor meer tools zodat je kan omgaan met een dreiging of uitbarsting. Kijken door een traumabril is niet alleen van belang voor het vulkaantje in je klas maar ook voor jezelf en alle kinderen.

We nemen je in de voormiddag mee doorheen de belangrijkste kaders met betrekking tot stress, hersenontwikkeling en welke ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) kunnen zorgen voor een vulkaantje in jouw klas. In de namiddag worden er verschillende hands-on workshops gegeven met tips die je kan toepassen in de klaspraktijk. 

Programma

 • 08.30u. onthaal en koffie
 • 09.00u. Duiding algemeen kader kansarmoede & hersenontwikkeling 
 • 10.15u. pauze 
 • 10.30u. Impact van (chronische) stress op de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen en hoe omgaan met stress 
 • 12.00u. lunch
 • 12.45u-14u workshop 1 met keuze uit: 

   1. Griet Severeyns - Beschermjassen op school. Werken aan verbinding en een positief klasklimaat.
Beschermjassen zijn de veilige omhullingen die leerlingen nodig hebben om zich veilig en vertrouwd te voelen op school. In deze workshop leer je welke instrumenten van beschermjassen je kan inzetten in de klaspraktijk om te komen tot een positief klasklimaat. 
   2. Wendy Vermonden - Kinderen (op een creatieve manier) begeleiden bij brede verlieservaringen.
Leren omgaan met verdriet en pijn hoort bij de opvoeding van kinderen. Kinderen ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht. In deze workshop worden hiertoe (creatieve) methodieken aangereikt.
   3. Lies Ledegen - Traumasensitief omgaan in de praktijk
In deze workshop reik ik een aantal creatieve opdrachten, lichaamsgerichte spelletjes aan die kinderen kunnen helpen om veerkrachtig om te gaan met hun stress en angst. We oefenen ook kort in het aanreiken aan taal en woorden om de regulatie van emoties te ondersteunen. Immers een kind dat er uiteindelijk toe komt om woorden te geven , leert om opnieuw verbinding te maken en in relatie te gaan met anderen. 
   4. Elke Busschots - Kijken door de talentenbril.
Tijdens deze workshop gaan we door de talentenbril en achter het gedrag van kinderen kijken. Soms zetten kinderen er een gedrag voor en dan uit zich dit in talent in overdrive. Door net achter dit gedrag te kijken en vanuit hun talent in gesprek te gaan, ontstaat er enorm veel verbinding met kinderen.
   5. Laura Dewinter & An Severeyns - Wat als mijn eigen vulkaan op uitbarsten staat?
In deze workshop reiken we je handvaten aan om ook jezelf niet uit het oog te verliezen. Een vulkaan in de klas hebben vraagt niet alleen heel wat van de andere kinderen in de klas maar ook heel wat van jou. Het is niet altijd even evident en brengt heel wat stress met zich mee. Op zoek gaan naar wat voor jou hulpbronnen zijn en wat jou rust zou kunnen brengen wanneer je voelt dat je zelf op uitbarsten staat is daarom ook van essentieel belang. 

 • 14u-14.15u pauze
 • 14.15u-15.30u workshop 2 met keuze uit:

   1. Griet Severeyns - Beschermjassen op school. Werken aan verbinding en een positief klasklimaat.
   2. Wendy Vermonden - Kinderen (op een creatieve manier) begeleiden bij brede verlieservaringen.
   2. Lies Ledegen - Traumasensitief omgaan in de praktijk
   4. Elke Busschots - Kijken door de talentenbril.
   5. Laura Dewinter & An Severeyns - Wat als mijn eigen vulkaan op uitbarsten staat? (volzet)

 • doelgroep  | leraren basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders, medewerkers uit het ondersteuningsnetwerk .. 
 • plaats  | campus Vorselaar
 • kostprijs | 45 euro*  *De verlaagde inschrijvingsprijs is mede te danken aan de projectsubsidies vanuit het project Kleine Kinderen Grote Kansen. 

Schrijf je in

Programma verzorgd door An Severeyns & Laura Dewinter, docenten van de opleiding kleuteronderwijs & trainers van traumasensitief onderwijs 

Laura Dewinter
Docent Lerarenopleiding Vorselaar
T 014 50 81 60
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69