Werkvormen ontwerpen

Campus Kruidtuin Kleuter lager

​De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen en oneindig veel variaties kunt aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.  

Oetang is een Learning Design Studio. Ze ontwerpen allerlei digitale en fysieke leerproducten voor verschillende contexten. Oetang heeft een boon voor onderwijs. De groep onderwijsdesigners ontwikkelt trainingen, tools en procesbegeleidingen voor scholen om onderwijsvernieuwing of professionalisering te ondersteunen. Ze werken vanuit een actuele, creatieve en didactische blik rond thema’s zoals didactische werkvormen, creatieve processen, muzische vorming, projectwerk, denkontwikkeling, media en Zin in Leren! Zin in Leven! 

Na deze nascholing kan je...

  • ​verschillende parameters ontdekken die een rol spelen bij een werkvorm; 
  • de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen.

Info

  • Lesgever | Trainer Oetang, Learning Design Studio (Tenz) 
  • Cursuscode | 230511_02
  • Datum | donderdag 11 mei 2023
  • Duur | 09.00 tot 12.00 uur
  • Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon onderwijs
  • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren
  • Cursusgeld | € 65
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief