Werken aan begrijpend lezen volgens de vijf sleutels van de VLOR

Campus Kruidtuin Teamgericht mogelijk lager 

Begrijpend lezen is een complex proces, moeilijk te onderwijzen. Leerlingen hebben deze vaardigheid nodig in alle vakken en bovendien een leven lang! Hoe kan je je leerlingen hierin versterken? Hoe kan je inzetten op begrijpend lezen, over de vakgrenzen heen? Welke teksten zijn bruikbaar? Welke doelen streef je na? Welke strategieën pas je toe? Hoe geef je instructie? In deze vorming bekijken we a.d.h.v. de vijf sleutels voor effectief begrijpend lezen (VLOR) hoe we de aanpak in de eigen klaspraktijk kunnen bijschroeven om van onze leerlingen sterke, zelfstandige begrijpende lezers te maken. 

Na deze nascholing ...

 • kan je rijke teksten beoordelen op hun bruikbaarheid voor begrijpend leesonderwijs; 
 • weet je welke strategieën je kan inzetten om tot optimaal begrijpend lezen te komen; 
 • kan je je eigen begrijpend leesonderwijs kritisch onder de loep nemen en bijsturen waar nodig. 

Info

 • Lesgever | Inge Umans, leesbevorderaar
 • Cursuscode | 230201_01
 • Datum | woensdag 1 februari 2023
 • Duur | 09.00 tot 12.00 uur
 • Onderwijsniveau | lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs
 • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten
 • Cursusgeld | € 55
 • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief