Van knap lastig naar knap krachtig

interactieve online nascholing

Lastig gedrag is "dagelijkse kost", maar met de juiste ingrediënten kunnen we heel wat ontspoord gedrag vermijden. 

Tijdens deze workshop plaatsen we moeilijk gedrag in een duidelijk kader en geven je een houvast die je kan gebruiken om anders naar gedrag te kijken. We belichten hier extra wat je preventief kan doen om moeilijk gedrag te voorkomen. Nadruk ligt op verbindend werken, het scheppen van een goed klasklimaat, het anders kijken, het aanbieden van alternatieven en het herstellen indien nodig. We belichten enkele bruikbare methodieken en passen deze toe aan de hand van enkele casussen. 

Omwille van Corona wordt dit een interactieve online sessie.

Info

  • Lesgever | Karin Genijn (Cocon & Cocoon), integratief verliescouncelor en psychotherapeut
  • Cursuscode | 2021/GDSOV06
  • Datum | donderdag 18 maart 2021
  • Duur | 9.00 tot 12.00 uur
  • Doelgroep | lager onderwijs
  • Cursusgeld | € 55
  • Locatie | online