Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid

Is dit kind een slimmerik of eerder hoogbegaafd ?  Dan is de hoogbegaafdheid op zich meestal niet zo'n probleem, wel de manier waarop de omgeving er mee omgaat. Het zelfbeeld kan schade oplopen met als resultaat gedragsproblemen, teruggetrokken gedrag, faalangst ... Bij hoogbegaafde kinderen vormt een gezond zelfbeeld soms een probleem. Naar school gaan is voor hen vaak een teleurstelling. In hun ogen wordt er alleen maar gespeeld dus merken ze snel dat ze 'anders' zijn dan de klasgenootjes: verschillen in kennis, andere interesses, ander taalgebruik, andere grapjes, het stellen van een heel ander soort vragen,... Een hoogbegaafd kind kan door deze verschillen onbedoelde negatieve feedback (‘ik snap jou nooit’, ‘wat praat je ingewikkeld’, ‘jij wilt het altijd anders’,...) krijgen op zijn gedrag door zijn medeleerlingen. Je kan echter pas in contact komen met anderen als er een gezamenlijke interesse is, een zelfde manier van denken, als er herkenning is. 

In deze sessie leer je omgaan met (de emotionele moeilijk- en mogelijkheden van) een hoogbegaafd kind door te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is…  Je maakt kennis met spelmateriaal, puzzels, sudoku’s, codes kraken, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, proefjes doen,… We zoeken ook een antwoord op de vragen: Wanneer mogen we spreken over hoogbegaafdheid?  Hoe worden deze kinderen opgespoord?  Doen we een IQ – onderzoek en/of andere testen?  Laten we kinderen versnellen en zo ja, wanneer dan?

Info

  • Lesgever | Lieve Van Beeck, leerkracht, onderwijsexpert meerbegaafdheid, integratief en narratief psychotherapeut
  • Cursuscode | 2021/ZOROK01
  • Datum | dinsdag 13 oktober 2020
  • Duur | 09.00 tot 16.00 uur
  • Doelgroep | kleuter- en lager onderwijs
  • Cursusgeld | € 100 (inclusief broodjeslunch)
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Ilse Van Heddegem
Coördinator
T 015 36 92 79
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71