Ontwikkeling van kleuters zien en waarderen

Grip op competenties

Campus Kruidtuin  Kleuter  

Kleuters tonen ons dagelijks hun kracht maar ook hun worsteling met uitdagingen. 

In deze vorming waar we aan de hand van het boek ‘Grip op competenties’ stilstaan bij de verschillende competenties, reiken we jullie handvatten aan om het unieke van een kind-in-ontwikkeling te zien en erop in te spelen. Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Ze worden niet meer gereduceerd tot hun problemen. Je kunt meer voor hen betekenen, omdat je openstaat voor meer. 

Aan de hand van verschillende portretten van kinderen, zowel uit het boek als uit jullie eigen praktijk, illustreren we hoe je met een waarderende bril naar kleuters kan kijken. We zoeken samen hoe je manier van observeren en handelen bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen. 

Na deze nascholing ...

 • kan je de verschillende competenties bij kinderen (h)erkennen; 
 • heb je ervaren hoe het is om kinderen door een waarderende bril te benaderen; 
 • kan je gepast inspelen op de kleuters in je klas door je aanbod af te stemmen op maat.  

Info

 • Lesgever | Laura Van de Voorde, vormingsmedewerker & pedagogisch coach (CEGO)
 • Cursuscode | 230202_01
 • Datum | donderdag 2 februari 2023
 • Duur | 09.30 tot 15.00 uur
 • Onderwijsniveau | kleuteronderwijs en buitengewoon kleuteronderwijs
 • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, kinderverzorgers
 • Cursusgeld | € 120 (inclusief broodjeslunch) 
 • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief