Onderwijskundig leiderschap: hoe als schoolleider bijdragen tot het studiesucces van je leerlingen

onlineKleuterlagersecundair 

​Zowel in Nederland als in België zijn er grote zorgen over het niveau van het onderwijs en wordt gezocht naar manieren om dit te verbeteren. Wanneer een school haar prestaties wil verbeteren dan zijn de leraars daarbij de belangrijkste factor. Uit onderzoek weten we echter dat ook de kwaliteit van de schoolleider er zeer toe doet: hun rol als onderwijskundig leider is cruciaal om voorwaarden te creëren waarbinnen leraren effectief onderwijs kunnen geven. Een effectieve onderwijskundige leider stimuleert dus enerzijds de betrokkenheid en de ontwikkeling van de leerkrachten en werkt anderzijds samen met de leerkrachten om het kernproces (nl. onderwijs) te optimaliseren. Hoe word je zo’n onderwijskundige leider? Hoe zorg je daarbij dat je niet wordt opgeslorpt door vergaderingen en organisatorische beslommeringen? En hoe bewaak je ook de werkdruk van je leraren?  

Leden van VLVO kunnen 10% van het inschrijvingsgeld recupereren. Mail hiervoor het bewijs van inschrijving en het bewijs van betaling naar info@vlvo.be, samen met je persoonsgegevens en je bankrekeningnummer. 

Na deze nascholing kan je...

 • verschillende vormen van leiderschap van elkaar onderscheiden; 
 • de kenmerken van effectief onderwijskundig leiderschap benoemen; 
 • met de aangeboden handvaten aan de slag om de visie en strategie van jouw school te versterken in de dagelijkse werking. 

Info

 • Lesgever | Machteld Verbruggen
 • Cursuscode | 230323_01
 • Datum | donderdag 23 maart 2023
 • Duur | 09.00 tot 15.00 uur
 • Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs
 • Doelgroep | directies
 • Cursusgeld | € 100
 • Locatie | online

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief