Levensbeschouwing - Gesprekken die ertoe doen: aan de slag met levensvragen van kinderen

Campus Kruidtuin Teamgericht mogelijk Kleuter lager 

De wereld waarin we leven is complex. Kinderen (en wijzelf) worden geconfronteerd met moeilijke vraagstukken zoals migratie, klimaatverandering, ongelijkheid, diversiteit. Ze hebben een eigen mening over de wereld. Tegelijk missen ze nog tools om te leren omgaan met onzekerheid, hun waardevolle stem te laten horen en hun eigen zinvolle betekenis aan deze wereld toe te voegen. Door in gesprek te gaan, erop uit te trekken, op onderzoek te gaan, willen we kinderen toerusten om hierin te groeien. Op die manier bieden we betekenisvol onderwijs aan. Want als kinderen voelen dat ze die vragen niet mogen stellen, vervallen ze in stilzwijgen of rebelleren. 

Ben je geïnteresseerd in kinderen hun uitdagende vragen over betekenis en zingeving en wil je samen met hen onderzoeken welke antwoorden er te vinden zijn? Durf je al dialogeren over actuele en soms spannende onderwerpen en diep je dit graag nog wat uit? Wil je als leerkracht/leermeester samen met de leerlingen vormgeven aan de wereld? Dan nemen we je graag mee in ons verhaal. 

In deze workshop gaan we heel concreet aan de slag met methodieken die de dialoog verbreden, verrijken en verdiepen.  We werken vanuit oefeningen en voorbeelden en maken ook de vertaalslag naar jouw praktijk. We zetten in op een persoonlijke aanpak, op leren van elkaar en voorzien concrete hand-outs die je meteen kan inzetten in de klaspraktijk. 

Na deze nascholing...

 • kan je werken met het vragenmodel van T. Kopmels; 
 • kan je de (meervoudige) levensbeschouwelijke dimensie in een leermiddel ontdekken; 
 • kan je werkvormen kiezen in functie van het soort vraag; 
 • heb je oog hebben voor levensbeschouwelijk kapitaal/diversiteit in de klas en die ook benutten. 

Info

 • Lesgever | Vanessa Vanthournout, docent Levensbeschouwelijk Leren lerarenopleiding lager onderwijs (VIVES)
 • Cursuscode | 230512_01
 • Datum | vrijdag 12 mei 2023
 • Duur | 09.00 tot 12.00 uur
 • Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon onderwijs
 • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners
 • Cursusgeld | € 65
 • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief