Lessenreeks ‘Van leek tot STEM-expert lager onderwijs’

WiWeTeR-nascholing

Wil jij als leerkracht goed onderbouwde STEM-lessen geven maar mis je daar op dit moment de nodige bagage voor? 

Schrijf je dan in voor één of meerdere van onderstaande WiWeTeR-vormingen (www.wiweter.be) of volg de ganse lessenreeks! Stapje voor stapje verken je de STEM-didactiek om nadien als STEM-expert aan de slag te gaan in je eigen klas of school.

Sessie 1 - STEM04A - STEM in de klas, hoe begin je eraan? 

STEM is niet meer weg te denken uit het secundair onderwijs. Ook in het lager onderwijs wordt er meer en meer aandacht aan geschonken. 

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op wat STEM nu eigenlijk inhoudt in de lagere school. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden wordt de STEM- didactiek volledig uitgelegd. De focus ligt op werken met huis-tuin-en keukenmateriaal. 

Na deze nascholing:  

 • begrijp je wat STEM-didactiek in de lagere school inhoudt; 
 • ben je in staat om zelf een korte STEM-activiteit uit te voeren met je klas; 
 • ga je naar huis met heel wat concrete voorbeelden en een goed gevulde ideeënkoffer. 

In deze interactieve sessie werken we met veel praktische voorbeelden en reiken we allerlei tips aan om zelf op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan in de eigen klas. 

Sessie 2 - STEM04B - Hamers, beitels, zagen, ... hoe ga je ermee aan de slag? 

Voor sommigen is het een grote drempel om te starten met STEM of techniek. Het idee om te werken met hamers, beitels, zagen, soldeerbouten… schrikt af, zeker wanneer de eigen kennis over deze gereedschappen wat verder weg zit. 

Tijdens deze sessie maken we tijd om de eigen technische bagage op te frissen. Aan de hand van enkele uitgewerkte activiteiten gaan we aan de slag met steen, metaal, hout en elektriciteit. De vele mogelijkheden om dit zelf te doen in de klas worden al snel duidelijk. 

Na deze nascholing:  

 • zijn de basistechnieken om te werken met bepaalde gereedschappen opgefrist; 
 • heb je heel wat ideeën om de basistechnieken te integreren in je lessen. 

In deze praktische workshop gaat iedereen, onder begeleiding, vooral zelfstandig aan de slag om de eigen basistechnieken bij te schaven. 

Sessie 3 - STEM04C - Onderzoekend leren integreren in je STEM-lessen 

In deze tijd, waarin media alomtegenwoordig zijn, worden leerlingen constant geprikkeld en rijzen er duizenden vragen. Veel zaken kunnen ze gewoon opzoeken, maar het is ook heel interessant om hen zelf op onderzoek te laten gaan.  

Tijdens deze sessie maak je kennis met een eerste vorm van STEM-didactiek, de onderzoekcirkel. Deze dient als basis om een eigen onderzoek op poten te zetten. We doorlopen de verschillende stappen van de onderzoekcirkel, zetten die om in de praktijk en maken tijd om enkele valkuilen te bestuderen.  

Een onderzoekende houding aanleren bij kinderen vraagt een andere begeleiding. Dit tonen we aan de hand van enkele voorbeelden. Je krijgt ideeën voor alle leerjaren van de lagere school. 

Na deze nascholing:  

 • ken je de verschillende fasen van de onderzoekcirkel die ervoor zorgen dat leerlingen onderzoekend aan de slag kunnen; 
 • ben je in staat een activiteit ‘onderzoekend leren’ op te stellen voor je eigen klas; 
 • herken je de valkuilen van onderzoekend leren, zowel voor leerlingen als voor de leerkracht; 
 • heb je voldoende tips om onderzoekend leren didactisch goed te begeleiden. 

In deze interactieve sessie werken we met enkele voorbeelden uit de onderwijspraktijk en reiken we concrete tips aan voor het begeleiden van onderzoekende STEM-activiteiten. 

Sessie 4 - STEM04D - Ontwerpend leren integreren in je STEM-lessen

Ontwerpend leren is een belangrijk onderdeel van de STEM-didactiek. Leerlingen worden regelmatig geconfronteerd met eigen problemen of maatschappelijk problemen. Er bestaan heel wat STEM-beroepen waarin men producten ontwerpt die inspelen op deze behoeften. Ook in de klas kan ontwerpend leren aan bod komen. 

Je maakt kennis met de verschillende fasen van de ontwerpcirkel, wordt ondergedompeld in de didactiek van ‘ontwerpend leren’ en krijgt ideeën ter differentiatie aangereikt. 

Na deze nascholing:  

 • ken je de verschillende fasen van de ontwerpcirkel die ervoor zorgen dat leerlingen ontwerpend aan de slag kunnen; 
 • ben je in staat een activiteit ‘ontwerpend leren’ op te stellen en uit te voeren in je eigen klas; 
 • herken je de aandachtspunten van ontwerpend leren, zowel voor leerlingen als voor de leerkracht. 

Aan de hand van good practices krijg je de didactiek van 'ontwerpend leren' en een hoop ideeën mee. Hiermee leren je leerlingen kleine en grote problemen oplossen op basis van hun eigen ontwerp. 

Sessie 5 - STEM04E - Wiskunde en computationeel denken integreren in je STEM-lessen 

Wiskunde betrekken in STEM-activiteiten is soms wat moeilijker. In deze sessie gaan we dieper in op de wiskundige STEM-doelen.  Je leert hoe je wiskunde nog meer kan integreren in een STEM-les. 

Daarnaast gaan we ook dieper in op computationeel denken. Dit is na het secundair onderwijs ook bezig aan een opmars in het lager onderwijs. Hoewel het woord anders doet vermoeden, is ICT-materiaal niet altijd noodzakelijk om computationeel aan de slag te gaan. Dit demonstreren we aan de hand van enkele activiteiten.  

Afsluiten doen we met een duik in een bad van hightechhulpmiddelen. Je maakt kennis met enkele softwareprogramma’s en robotjes om wiskundig en computationeel denken nog meer te integreren in je lessen. 

Na deze nascholing:  

 • ben je in staat om wiskundige doelen te integreren in je STEM-project; 
 • ken je de verschillende principes van computationeel denken; 
 • ben je in staat om enkele activiteiten rond computationeel denken uit te voeren in de klas, met en zonder ICT. 

Aan de hand van verschillende activiteiten en voorbeelden maken we interactief kennis met computationeel denken, wiskunde binnen STEM en het inzetten van robotjes in de klas. 

Sessie 6 - STEM04F - Maak je eigen STEM-lessenreeks! 

Je weet wat STEM is en bent er al mee aan de slag gegaan, maar nu wil je een stapje verder gaan. Hoe maak je nu zelf een volledige STEM-lessenreeks? 

Tijdens deze workshop starten we vanuit zelfgekozen onderwerpen en bouwen we hiermee stapsgewijs een STEM- les op. We houden rekening met de STEM componenten, integreren onderzoekend en ontwerpend leren en denken na over het didactisch materiaal waarmee we de les kunnen verrijken.  

Na deze workshop beschik je over een uitgewerkte lessenreeks en de handvatten om zelf STEM-projecten op poten te zetten. 

Na deze nascholing:  

 • ben je in staat om zelf een volledig STEM-project uit te werken. 

In kleine groepjes werken we enkele activiteiten uit voor verschillende leerjaren in de lagere school en reiken we concrete tips aan om een STEM-project op te starten op school. 

Info

 • Lesgevers | Pieter Gijbels en An Serneels, docenten STEM lerarenopleiding Thomas More
 • Cursuscode | 2122/STEM04A | woensdag 09 maart 2022 - 09.00 tot 12.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04B | woensdag 30 maart 2022 - 09.00 tot 12.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04C | woensdag 27 april 2022 - 09.00 tot 12.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04D | woensdag 11 mei2022 - 09.00 tot 12.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04E | woensdag 25 mei 2022- 09.00 tot 12.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04F | woensdag 25 mei 2022- 13.00 tot 16.00 uur - € 50
 • Cursuscode | 2122/STEM04 - volledige lessenreeks - € 270
 • Doelgroep | leerkrachten lager onderwijs
 • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen

Schrijf je hier in

Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71