Jongeren met sociaal-emotionele behoeften ondersteunen

In deze lessenreeks leer je om verder te kijken dan het (probleem)gedrag van jongeren.  

Hoe observeer je en ga je in gesprek met de jongere en de andere betrokken partijen zodat je zicht krijgt op onderliggende gedachten en gevoelens? Hoe detecteer je op basis hiervan tekorten op vlak van sociaal-emotionele behoeften? Hoe kan je met je ondersteuning of passende interventies aansluiten bij deze sociaal-emotionele noden?   

Dit planmatig handelen leer je toepassen bij jongeren met specifieke sociaal-emotionele behoeften, met name bij jongeren met faalangst, motivatieproblemen of een traumatische achtergrond. Trauma wordt als apart thema behandeld, maar ook gekoppeld aan echtscheiding, KOPP, rouw en pesten. 

Deze 4-delige lessenreeks vormt een opleidingsonderdeel binnen de banaba zorgverbreding & remediërend leren en het postgraduaat sociaal-emotionele coach van Thomas More Mechelen. 

Info

  • Lesgever | Peggy Pelkmans, gastdocent Banaba Zorgverbreding & remediërend leren Thomas More Mechelen 
  • Cursuscode | 2122/ZOROK19
  • Datum sessie 1 | zaterdag 02 oktober 2021 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Datum sessie 2 | dinsdag 05 oktober 2021 - 18.30 tot 21.30 uur – online sessie
  • Datum sessie 3 | zaterdag 09 oktober 2021 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Datum sessie 4 | zaterdag 16 oktober 2021 - 14.00 tot 17.00 uur
  • Doelgroep | leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, studiecoaches en CLB-medewerkers uit het S.O.
  • Cursusgeld | € 150
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71