Interculturele communicatie met ouders

Een gesprek met een ouder of een leerling loopt helemaal verkeerd. Wat ging er mis? Omwille van een cultureel verschil denk ik dat de ouder mij niet zal begrijpen. Hoe pak ik dat het beste aan? Hoe communiceer ik duidelijk zodat we elkaar begrijpen? 

In deze vorming geven we invulling aan het begrip 'interculturele communicatie' op basis van een theoretisch kader. Vervolgens concretiseren we het mogelijke effect van cultuurverschillen op communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We koppelen de theorie aan je huidige en toekomstige professionele uitdagingen en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. De vorming wil de deelnemers handvaten aanreiken om inzicht te krijgen in de eigen referentiekaders en in verschillende strategieën om respectvol en verbindend te communiceren met ouders.  

Wat zijn de concrete doelstellingen van deze vorming? 

 • De deelnemer wordt zich bewust van zijn ‘referentiekader’; 
 • De deelnemer leert wat ‘handelingsverlegenheid’ is en krijgt inzichten aangereikt om hiermee om te gaan;  
 • De deelnemer leert bepaalde situaties kritisch onderzoeken; 
 • De deelnemer krijgt nieuwe inzichten en perspectieven aangeboden om situaties te bekijken; 
 • De deelnemer leert hoe hij of zij in bepaalde situaties kan handelen;  
 • De deelnemer leert hoe hij of zij (culturele) verschillen kan overbruggen.  

Verschillende oefeningen laten de deelnemers nadenken over hun eigen praktijk. Zelfondervinding en -bewustwording staan hierbij centraal. Er is ook ruimte voor het bespreken van casussen. Deelnemers kunnen indien gewenst op voorhand een concrete casus doorgeven.  
 

Info

 • Lesgever | Cleo Swinnen (Agentschap Integratie & Inburgering)
 • Cursuscode | 2122/COCOM01
 • Datum | vrijdag 15 oktober 2021
 • Duur | 9.00 tot 12.00 uur
 • Doelgroep | leerkrachten, zorgleerkrachten, onthaalmedewerkers, CLB-medewerkers, onderwijsopbouwwerkers, directies – alle onderwijsniveaus   
 • Cursusgeld | € 50
 • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen

Schrijf je hier in

Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71